Een resultaat begint met het stellen van een doel. Het is een van de gemene delers van succesvolle ondernemers, leiders en teams. Ze stellen doelen. Richtinggevende doelen voor de lange termijn tot en met praktische doelen voor de dag. En die collectieve resultaten hebben een aantal vijanden. Wat do’s en don’ts bij het bereiken van teamresultaten.

Waarom doelen noodzakelijk zijn

Dat is best simpel; zonder doel is het niet mogelijk een beoogd resultaat te bereiken. Een team ontleent zelfs zijn bestaansrecht aan het hebben van een collectief doel. Klinkt als een open deur en dat is het natuurlijk ook. Toch blijkt in de praktijk keer op keer dat dit collectieve doel niet haarscherp bij alle teamleden op het vizier staat.

Het collectieve doel

Bij het formuleren van het collectieve doel beschrijf je de beoogde resultaten voor het volledige team. Dit doel moet niet alleen bij het team bekend zijn, maar ook door het team volledige gedragen worden. Ieder teamlid is tenslotte medeverantwoordelijk voor het behalen van de collectieve doelen.

Voorbeeld: een van de jaardoelen is een kostenbesparing van 7 % te behalen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit betekent dat het volledige managementteam zich hiervoor zal inspannen, niet alleen de CFO.

Haantjes, bitches en eigenbelang beware!

De grootste bedreiging voor het niet halen van de collectieve resultaten is het loslaten van de focus op deze doelstellingen. Dat kan gebeuren als de teamleider andere zaken meer waardeert dan de resultaten. Of als status, ego of eigenbelang zwaarder weegt. De focus op het resultaat verdwijnt dan en daarmee ook de ontwikkelkansen van het team. Dit laatste heeft bovendien als gevolg dat prestatiegerichte werknemers af zullen haken en voor de organisatie verloren gaan.

Zo optimaliseer je de team-resultaten

Heerlijk en helder

Zorg dat de collectieve doelen duidelijk zijn. Verwerk ze bijvoorbeeld in een motiverend doelboard dat op de afdeling hangt. Bespreek ze in het openbaar zodat iedereen binnen de organisatie weet welke beoogde successen de verschillende teams nastreven. Dit helpt mede om het “eilandjes” denken los te laten.

Ikke, ikke, ikke

Beloon niet de individuele prestaties; koppel een beloning altijd aan een teamprestatie. Laat teamleden zoveel mogelijk elkaar onderling corrigeren als er issues zijn met betrekking tot vertrouwen, betrokkenheid, open communicatie of verantwoordelijkheid.

Een uitzondering hierop is het specifiek waarderen van teamleden die wezenlijk bijdragen aan het realiseren van de teamdoelstellingen.

Vier vorderingen, waardeer ze warm

Doel gehaald of vorderingen gemaakt? Dé motivering voor een volgend succes is om je successen te vieren. Zorg voor een warme waardering van het hele team. En deel de prestaties met de hele organisatie.

Is that you, or your ego talking?

Het is een utopie om te denken dat je het ego kunt uitschakelen. Je ego is onderdeel van wie je bent en heeft een functie. Door te investeren in persoonlijke groei en ontwikkeling is het wel mogelijk te herkennen wanneer je ego de overhand neemt. Dit besef stelt je in staat andere keuzes te maken, die niet gerelateerd zijn aan angst, onzekerheid of twijfel.

Eigenbelang = teambelang

Eigenbelang is een menselijke eigenschap die bij de een dominanter aanwezig is dan bij de ander. Het is de uitdaging van talentgericht en effectieve leiders om het eigenbelang van teamleden te herkennen en te koppelen aan het teambelang.

5 bouwstenen voor een steengoed samenspel

Het behalen van resultaten is natuurlijk waar het om draait bij teams. Voordat je deze eindstap bereikt, is het belangrijk ook de overige bouwstenen op orde te hebben. Dit zijn in volgorde van aanpak:

  1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid.
  2. Conflicten versus kunstmatige harmonie.
  3. Betrokkenheid versus vaagheid.
  4. Verantwoordelijkheid versus een lage standaard.
  5. Resultaten versus ego en status.

Denk jij dat het samenspel van jouw team nog beter kan? Zodat iedereen hartstochtelijk zijn steentje bijdraagt aan het bereiken van de teamresultaten? De professionals van UseYourTalents helpen je graag met de opbouw van zo’n dreamteam. Bekijk ons volledige aanbod op het gebied van teambuilding.

Dit is het laatste blog uit de serie geïnspireerd op de piramide van Lencioni en zijn boek De 5 frustraties van teamwork. Eerder verschenen op UseYourTalents: