Algemene voorwaarden Use Your Talents B.V.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking luiden onze algemene voorwaarden als volgt zie:

 

Algemene Voorwaarden Consumentenmarkt

Algemene Voorwaarden Zakelijke markt