De aanleiding voor het kennismakingsgesprek was helder. Het directieteam worstelde met communicatiebarrières, een gebrek aan richting en een gevoel van individualisme. Ze vroegen mij om hen als teamcoach in een aantal sessies te begeleiden. Het resultaat en de highlights van deze ontwikkelreis deel ik graag met jou.

Lencioni

Als een (directie)team behoefte heeft aan een diepere verbinding, vertrouwen en een effectieve samenwerking, zet ik al jaren succesvol Lencioni in. Het sterke van dit model is de gelaagdheid. Het heeft namelijk geen enkele zin om te sturen op verantwoordelijkheid als er geen vertrouwen is. Doe je dat wel, dan lijkt het of er stappen worden gezet. Omdat het fundament echter wankel is, zijn deze veranderingen nooit duurzaam.

Zonde van de tijd én je investering. Het kan ook anders!

De Pyramide van Lencioni in actie bij teamontwikkeling

Hoe je zet je nu de verschillende lagen van de Pyramide van Lencioni het beste in bij in teamontwikkeling? Zodat er wel duurzame veranderingen plaatsvinden en het teamdag in dag uit een steengoed samenspel levert.

Vertrouwen

Creëer een veilige omgeving waarin teamleden zich comfortabel voelen om openlijk ideeën, zorgen en feedback te delen. Dit bereik je door teambuildingactiviteiten, het delen van persoonlijke verhalen en het tonen van je kwetsbaarheid als teamleider. Zo ontstaat een cultuur waarin je fouten durft te maken. Én hierover te communiceren.

Durf Constructieve Conflicten aan te gaan:

Moedig gezonde discussies en debatten aan binnen het team om verschillende perspectieven te verkennen en tot betere oplossingen te komen. Leer het team om conflicten niet te vermijden, maar om ze op een respectvolle en constructieve manier aan te pakken. Denk maar zo; zonder zand geen parels.

Betrokkenheid:

Zorg ervoor dat elk teamlid actief deelneemt aan besluitvormingsprocessen en zich betrokken voelt bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Dit bevorder je door inclusieve vergaderpraktijken of Deep Democracy in te zetten, waarbij elk lid de kans krijgt om zijn of haar stem te laten horen. Vergeet ook niet om concreet elkaars commitment met betrekking tot de gemaakte afspraken te vragen.

Verantwoordelijkheid:

Stel duidelijke doelen en verwachtingen vast voor individuele prestaties en teamresultaten. Houd elkaar verantwoordelijk voor het nakomen van de toezeggingen, maar altijd toegespitst op leren en groei. Zo werk je aan een aanspreekcultuur die het beste in het team naar boven brengt.

Resultaatgerichtheid:

Focus met het team op het behalen van meetbare resultaten die bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen van de organisatie. Zorg voor een duidelijk beeld van wat succes inhoudt en streef naar voortdurende verbetering en innovatie.

Het is top aan de top

De beloning om in de juiste volgorde in deze aandachtsgebieden te investeren is groot. Want dit resulteert in een team dat niet alleen effectief samenwerkt, maar ook gedreven wordt door een gedeelde visie en passie voor succes.

Nu is het directieteam in staat om uitdagende gesprekken aan te gaan, conflicten constructief op te lossen en snel tot consensus te komen, wat leidt tot snellere en beter doordachte besluitvorming.

Het succes van dit directieteam toont de kracht van de Pyramide van Lencioni in het creëren van sterke, samenhangende teams die in staat zijn om buitengewone resultaten te behalen.

Ook behoefte aan een Topteam?

Hulp nodig in jouw team(s)? Stuur me een bericht. Of volg zelf onze leergang Coachend Leiderschap | Leren Teamcoachen.

Benieuwd waarom anderen kiezen voor de Leiderschapsprogramma’s van Use Your Talents?

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *