In een wereld die snel verandert, is de wijze waarop organisaties hun teams structureren en leiden continu in ontwikkeling. Van de platte organisaties, populair in de jaren 80, tot de huidige heilige graal van zelfsturende teams. Dus blijft het ook de vraag: willen we meer of minder teamleiders? Ga je mee op ontdekkingsreis naar de toekomst van teamleiderschap?

Hoe platter, hoe beter!

In de jaren 80 waren platte organisaties revolutionair. Weg met die tussenlagen. Want dat zou zorgen voor snellere communicatie, meer betrokkenheid bij besluitvorming en een grotere autonomie voor medewerkers. En natuurlijk betekende het wegsnijden van een complete tussenlaag ook een aanzienlijke financiële besparing.

De theorie werd door de praktijk ingehaald naarmate bedrijven groeiden in complexiteit en schaal. Want de nieuwe structuur had zeker ook beperkingen. Leiders raakten overbelast door een te grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheden waren vaak onduidelijk om over de communicatieproblemen maar te zwijgen.

Fastforward: geef dat team een stuur

Gedreven door technologische vooruitgang en nieuwe inzichten in organisatiemanagement kwamen we bij een nieuwe heilige graal: de zelfsturende teams. Een groep mensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het plannen, uitvoeren en monitoren van hun eigen werkprocessen en taken, zonder directe supervisie van een manager. Halleluja! ”Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”.

Voordelen van zelfsturende teams

Zelfsturende teams brengen zeker volop voordelen voor organisatie en medewerker met zich mee zoals deze 5.

1 Wendbaarheid: Zelfsturende teams reageren sneller op veranderingen in de markt of projectvereisten, omdat besluitvorming op lager niveau plaatsvindt.

2 Innovatie: Deze teams bevorderen een cultuur van experimenten en innovatie, omdat elk lid de kans krijgt ideeën in te brengen en uit te proberen.

3 Kostenbesparing: Minder leidinggevenden betekent lagere overheadkosten voor leiderschapsposities, wat financieel voordelig is.

4 Autonomie en Zingeving: Werknemers ervaren een hogere mate van autonomie en een sterkere zingeving, omdat ze directer bijdragen aan het succes van het project of bedrijf.

5 Flexibiliteit en Werktevredenheid: De flexibiliteit om eigen werk en benaderingen te bepalen, leidt tot hogere werktevredenheid en engagement.

weg met een drempel

Uitdagingen

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Geef daarom ook voldoende aandacht aan de uitdagingen. Anders rijdt je zelfsturend team zonder stuurbekrachtiging.

Begin bij het begin: de transitie naar zelfsturende teams is complex. Het vraagt om belangrijke veranderingen in organisatiestructuur- en cultuur. Want zwemles is ook iets anders dan iemand in het diepe gooien en heel hard ZWEM roepen. De behoefte aan zelfsturende teams, vaak ingegeven door het bestuur, is in de verste verte niet voldoende om die zelfsturing te implementeren.

Verlies van overzicht: zonder de traditionele managementstructuur is het een enorme uitdaging om overzicht te behouden op de voortgang en prestaties van de verschillende teams.

Inconsistentie: het gevaar van inconsistentie in prestaties en output bestaat.

Niet voor iedereen: sommige medewerkers dreigen onderuit te gaan als ondersteuning ontbreekt of rolverdeling onduidelijk is. Ook missen sommige medewerkers ontwikkelkansen zonder de traditionele begeleiding.

Machtsstrijd en conflicten: het ontbreken van een hiërarchische structuur kan leiden tot conflicten en machtsstrijden over verantwoordelijkheden, besluitvorming en prioritering.

Meer of minder teamleiders? Toekomstbestendige teamleiders!

Terug naar de vraag willen we meer of minder teamleiders? De sleutel ligt in het vinden van een balans tussen het bieden van leiderschap en het bevorderen van zelfsturing. Ons antwoord is dus niet meer of minder, maar toekomstbestendig.

Moderne organisaties erkennen dat er geen one size fits all oplossing is; sommige teams kunnen baat hebben bij meer leiderschap, terwijl anderen floreren in een zelfsturende omgeving. Het duidelijk definiëren van rollen binnen teams helpt om de verantwoordelijkheden en verwachtingen te verduidelijken.

Om zelfsturing binnen de bedrijfscultuur te bevorderen heb je ook nodig:

 • Flexibele leiderschapsstijlen
 • Empowerment en eigenaarschap 
 • Training en ontwikkeling 
 • Feedback loops creëren
 • Technologie slim inzetten

Voordelen van deze gecombineerde aanpak

 • Een grotere flexibiliteit en veerkracht
 • Een hogere mate van medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid
 • Een cultuur van continue verbetering en innovatie
 • Meer mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Een verhoogd gevoel van autonomie en betrokkenheid.
 • Verbeterde werk-privébalans en algemene tevredenheid.

Gezocht: Teamleiders met adequate coachvaardigheden

Wil jouw organisatie zo’n motiverende werkomgeving creëren die de organisatiedoelen én de behoeften van de individuele medewerker ondersteunt?

Begin dan bij het bepalen van jullie vertrekpunt. Dit vraagt om een open dialoog, voortdurende evaluatie, en de bereidheid om structuren aan te passen als de omstandigheden veranderen. En ja, Use Your Talents kan jouw organisatie hierin op verschillende manieren begeleiden. Leg je ontwikkelbehoefte gerust aan ons voor.

Wil je als leider toekomstbestendig blijven?

Dan adviseren we je om te investeren in de doorontwikkeling van je soft skills. Als teamleider betekent dit absoluut dat je beschikt over coachvaardigheden. Met kennis van groepsdynamica, de onder- en bovenstroom lezen, kijk hebben op de verschillende ontwikkelfases van een team en je vooral bewust zijn van de rol die elke fase van jou als leider vraagt.

Investeer in je toekomst

Kijk eens naar de leiderschapsprogramma’s die Use Your Talents aanbiedt. Want morgen nog meer dan vandaag hebben we leiders nodig die niet alleen hun eigen potentieel optimaal weten te benutten. Maar bovendien ook het beste uit anderen weten te halen.