Klachtenprocedure

Klacht

Heb je een klacht over een medewerker van Use Your Talents? Leg je klacht dan eerst bij Use Your Talents neer. Richt je klacht bij voorkeur per mail tot de directeur (Annita Euwijk) van Use Your Talents B.V. via annita@useyourtalents.nl. Vermeld bij je klacht je volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam van de medewerker en waar de klacht over gaat. Je kunt je klacht ook per post naar ons sturen: Opleidingsinstituut Use Your Talents  B.V. Kleine Hil 16 4822AE Breda. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Klachtenregeling

Als je jouw klacht hebt ingediend neemt Annita Euwijk binnen 5 werkdagen contact met je op. In onderling overleg wordt met jou besproken hoe de klacht wordt behandeld. Klachten behandelen wij zorgvuldig en respectvol. Ons streven is om in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer/cliënt hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gebracht met toelichting van het uitstel. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld door Use Your Talents.

Onafhankelijke derde

Mochten wij samen niet tot een oplossing komen dan verwijzen we je door naar onze onafhankelijke derde partij: 

Voor de Consumentenmarkt https://www.nrto.nl/kwaliteit/geschillencommissie/

Voor de Zakelijke markt https://www.nrto.nl/kwaliteit/commissies/

Het oordeel van de onafhankelijke derde partij is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties worden door Use Your Talents snel afgehandeld.