Onlangs las ik een artikel¹ over de veranderingen in leadership in de komende jaren. Voor mij de aanleiding om mijn visie op de toekomstontwikkelingen van leiderschap met je te delen. Want dat talentgericht en effectief leiderschap een must is voor succesvolle bedrijven en organisaties, dat staat voor mij vast als een huis.

Inhoudelijke kennis wordt minder belangrijk

Itamar Sharon – de auteur van Happyholics – stelt dat de competentie om mensen aan te sturen belangrijker wordt dan de inhoudelijke kennis. Ik geloof dat beide belangrijk blijven voor effectief leiderschap.

De meest succesvolle CEO’s die werken in traditionele bedrijfsmodellen hebben niet alleen hun eigen leiderschap en organisatie op orde echter hebben ook inhoudelijk verstand van zaken. Het is de combinatie van inhoudelijke kennis en sociale en interpersoonlijke vaardigheden die een leider effectief maakt.

Dat vakinhoudelijke kennis dus ook belangrijk blijft, bewijst de mislukte reorganisatie bij de Belastingdienst. Een belangrijke constatering uit het onderzoek² , is dat er aan leiderschap veel schortte. Met name het gebrek aan inhoudelijke kennis bij de top van de fiscaliteit wordt benoemd.

Leiderschap wordt veeleisender

Lynda Gratton – Hoogleraar management Practice aan de London Business School – stelt dat leiderschap in de toekomst veeleisender wordt. Als reden geeft ze op dat een leider niet kan terugvallen op een vast repertoire.

Veeleisender? Ik weet het niet. Een effectief leider maakt bewust keuzes in het eigen gedrag in verschillende situaties. Wel zal de toenemende globalisering en de digitalisering nieuwe uitdagingen bieden.  Denk aan de toenemende rol van de platformeconomie met bedrijven zoals Amazon, Uber of Deliveroo. Dit maakt dat organisaties nog wendbaarder en platter moeten worden om effectief te kunnen opereren. Zo heeft elk tijdperk zijn eigen uitdagingen. En blijft leiderschap óók in de toekomst veeleisend.

Effectief leiderschap laat mensen beter functioneren

Ben Tiggelaar – auteur diverse managementboeken – stelt dat we leiderschap dat mensen niet beter laat functioneren, niet langer accepteren.

Daar ben ik het helemaal mee eens. Werknemers zijn mondiger en bovendien bewuster bezig met het benutten van talent en elkaars potentieel. Inmiddels weten we door vele onderzoeken³ dat organisaties met goed leiderschap waarbij aandacht is voor talentontwikkeling succesvoller, effectiever en gezonder zijn.

Zelfsturende teams; zullen we eens bij het begin beginnen?

Deze uitspraak stond niet in het artikel en komt van mijzelf. De hype van zelfsturende teams daar ben ik best kritisch over. Er zijn geen shortcuts naar transformatie.

Al in de jaren negentig zag je verschillende bewegingen rondom zelfsturing. Net als een aantal jaren geleden. Waarom het niet succesvol was? Het is geen quick win en zeker geen simpele structuurverandering. Zelfsturing is een complete transformatie van samenwerking binnen teams.

Zelforganiserend of samensturing is een andere invalshoek die meer kans op succes biedt. Je gaat samen op zoek gaan naar je bestaansrecht. Het centraal stellen van het collectieve doel en aandacht voor hoe iedereen vanuit zijn of haar talenten en drijfveren hieraan kan bijdragen, is wat mensen aan een organisatie bindt.

Voordat teams toe zijn aan zelfsturing valt er nog heel wat werk te verrichten. Dus begin bij het begin: teamontwikkeling in de basis. Dat betekent (opnieuw) kijken naar de samenwerking binnen het team. Wat is het gezamenlijk doel? Zet het team alle aanwezige talenten optimaal in? Herkent het team de verschillende communicatiepatronen? Geven teamleden op de juiste manier feedback aan elkaar? Is de teamkracht bekend?

Het vraagt talentvol en effectief leiderschap om een teamfundament te leggen, dat de overstap naar zelfsturende teams mogelijk maakt. Dus ja, effectief & talentvol leiderschap wordt in de toekomst belangrijker dan ooit.

Wil jij stappen zetten in de ontwikkeling van jouw leiderschap?

Zodat jouw leiderschap skills toekomstbestendig zijn en blijven? Dan is het exclusieve programma Talentgericht & Effectief Leidinggeven in Mallorca iets voor jou. De plaatsen voor oktober 2019 waren in no-time geboekt. Maak je interesse alvast kenbaar voor de sessie begin april 2020.

Internationale opleiding Talentgericht & Effectief Leidinggeven

Informatie & aanmelden

Bronvermelding:
¹ Artikel: Zo gaat leadership de komende tijd veranderen.
² Borstlap, H. & Joustra, T.H.J. (2017). Onderzoek naar de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst, Den Haag
³  Lazar, Shaw, Stanton (2015) – The Value of bosses (Journal of Labor Economics, 33, 823-861), Gallup: State American manager report