Millennials of Generatie Y houden de gemoederen bezig. Het internet staat vol met tips om millennials te managen. Simon Sinek, de bedenker van de Golden-Circle theorie uit zijn zorgen in Inside Quest. En ook mijn klanten lopen met vragen rond over het thema millennials en leiderschap. Ik onderzocht of millennials inderdaad een andere behoefte aan leiderschap hebben dan andere generaties.

Selfielovers

Op dit moment doe ik onderzoek naar Leiderschap ontwikkeling en schrijf ik een intensief programma voor Talentgericht Leidinggevenden dat in oktober plaatsvindt. Ter voorbereiding richt ik me elke maand op een terugkerende vraag van mijn klanten, deze keer: “Hoe houd ik mijn eigen millennials tevreden en aan boord?”

Zit er dan serieus een verschil in de behoeften van deze “selfielovers” en de overige medewerkers? Ik ging op onderzoek uit.

Managing Millennials for Dummies

Wat ik tijdens mijn onderzoek tegenkom, zijn veel tips om millennials te managen en handleidingen hoe als werkgever om te gaan met deze ‘heel bijzondere’ doelgroep. Op LinkedIn zijn er millennial-experts en zelfs het boek “Managing Millennials for Dummies” bestaat.

Centraal staat de vraag: hoe hou je ze in hemelsnaam tevreden? De gouden tips lijken daarbij te zijn: Millennials hebben behoefte aan een ‘een coachende leiderschapsstijl’. Daarnaast is het van levensbelang om ze vooral veel bevestiging te geven, omdat ze gewend zijn aan een permanente stroom van ‘likes’.

Ander leiderschap?

Je zou kunnen gaan twijfelen of leiderschap er voor deze doelgroep echt heel anders uit zou moeten zien. Volgens mij zijn voor elke medewerker autonomie, zingeving en het mogen inzetten van je talenten de belangrijkste behoeften. Ongeacht de generatie waartoe iemand behoort.

Dit wordt ook onderschreven door o.a. Nietzsche (thema zelfactualisatie), Deci en Ryan (psychologische zelf-determinatie theorie) en Daniel Pink (2009).

Actualiteit en onderzoek

Wat is het dan ook een heerlijkheid om, tussen alle nieuwe leiderschapshypes, een boek te lezen van onderzoekers Stoker (Hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering) en Garretsen (International Economics & Business). Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gebruikmakend van zeer actuele thema’s en ontwikkelingen. Op de vraag of millennials nu echt heel ander leiderschap nodig hebben stellen zij: “Wetenschappelijke studies laten al jaren zien dat dit soort generalisaties over generaties onzin is”:

Uit een grote studie naar verandering in de aard van het werk sinds 1975 blijkt, hoewel in het werk van mensen de autonomie, interdependentie en de afwisseling in vaardigheden sinds 1975 gemiddeld is toegenomen, er uitdrukkelijk géén verschil is in de mate waarin mensen tevreden zijn met dit soort karakteristieken van hun werk. . . . Met andere woorden: autonomie in onze baan vinden we veertig jaar geleden net zo belangrijk als nu. (Stoker en Gerritsen, 2019)

Werkgevers en leidinggevenden hoeven zich dus niet druk te maken over een speciale aanpak richting de millennials. De perfecte leider(schapsstijl) bestaat niet en is situationeel afhankelijk en dus niet generatie afhankelijk.

Effectief Leiderschap is een kunst

Effectief leiderschap is het balanceren tussen sturing en coaching, tussen beheersen, controleren en loslaten. Een evenwicht vinden in vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. En ja, dit is altijd situatie afhankelijk. Het vergt zelfkennis en sociale intelligentie om oog te hebben voor de individuele verschillen en behoeften bij medewerkers.

Alle reden om als leider jouw eigen visie op leiderschap te blijven ontwikkelen en wendbaar te blijven om jouw gedrag aan te passen naar wat de situatie vraagt.

Gun jij jezelf deze ontwikkeling en ben je toe aan een intensief leiderschapsprogramma op een prachtige plek in Breda?

“Vanuit kracht denken, vanuit je hart inspireren”
Annita Euwijk