Vrijheid en het talent om te kiezen voor groei

Je hebt de vrijheid om keuzes te maken, om jouw eigen talenten te benutten. Wat een rijkdom eigenlijk. En toch zijn we ons hier niet altijd bewust van. Het talent om te kiezen, te accepteren of om je verantwoordelijkheid te pakken. Het lijkt veel makkelijker om boos en gefrustreerd te zijn en vooral te kijken naar een ander. Die andere collega, jouw baas, dé directie of dé organisatie. Terwijl kiezen voor eigen regie zoveel vrijheid geeft!

Pas na excuses kunnen we door?

Afgelopen maand bezocht ik een team. Een team dat hulp kon gebruiken bij verdere teamontwikkeling. Ik vroeg aan het team en hun manager wat hen nu belemmerde om vooruit te komen. Hectische jaren hadden gezorgd voor veel managementwisselingen, er was weinig tot geen ondersteuning en erkenning van de directie. Op mijn vraag wat volgens hen zou bijdragen om stappen te kunnen maken zeiden ze unaniem; “We zouden graag van álle managers die ons afgelopen jaren hebben beschadigd, ook al zijn die allemaal uit dienst én van de huidige directeur een excuus willen ontvangen. Wij hebben dit niet verdiend, pas na deze excuses kunnen we door!”

Zelf in het zadel

Ik vroeg ze, of het een bewuste keuze van hen was om afhankelijk te blijven van anderen? Of dat ze door hadden op deze manier eigenlijk heel onvrij te zijn? Hoeveel macht gaf dit team eigenlijk aan die “oude” managers en de directeur. Hoe zou het voelen om zelf weer in het zadel te zitten? Om te kijken in Kansen? Om, bij zaken waar je zelf invloed op uit kunt oefenen, het heft in eigen hand te nemen?

De Cirkel van invloed

Stephen Covey legt dat mooi uit in zijn boek de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Hierin schrijft hij over de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed, die toe- of afneemt naarmate je je meer of minder pro-actief opstelt. Waarbij hij pro-activiteit omschrijft als het nemen van eigen verantwoordelijkheid!

De rol van de manager

Wat mij tijdens het bezoek bij dit team opviel was dat niet alleen het team, maar ook de nieuwe manager koos om hun groei af te laten hangen van anderen, van gebeurtenissen in het verleden. Deze manager accepteerde de voorwaarde die het team stelde om eerst van vertrokken managers excuus te krijgen. Zo zie je dat team coaching niet alleen valt of staat bij de juiste teamcoach maar ook met de rol van de betreffende manager. Kijken in Kansen blijft een Keuze!

Werk niet harder, werk slimmer (kijktijd 0:59)