Mijn adem stokte en het bloed steeg naar mijn hoofd. Mijn ogen werden groot van verbazing en mijn wenkbrauwen raakten bijna mijn kruin aan. Stond dat er nu echt? Onder een post op mijn LinkedIn profiel? Een negatieve reactie van iemand die me ook gewoon even had kunnen bellen. Wat moet ik daarmee? Als je in kansen kijkt, gebruik je zo’n ervaring als inspiratie voor een blog over positief communiceren.

Mijn eerste keer

Het was de eerste keer in 7 jaar dat ik een negatieve comment kreeg op mijn uitingen op social media. En ja, daar schrok ik van. Natuurlijk heb ik bij mezelf onderzocht waarom dit zo’n indruk op me maakte. Het tastte mijn ego aan, maakte me onzeker en het verwonderde me; waarom gebruik je deze negatieve toon als je het niet met me eens bent? Wat is je behoefte als je op deze manier communiceert?

Wat is waar

“Proficiat Annita, dit is het bewijs dat je een influencer bent”. Die opmerking uit mijn inner circle gaf de doorslag om niet in een welles-nietes discussie te vervallen en een korte professionele reactie retour te sturen.

Want wat is waar? Het is een vast onderwerp van de leiderschapstrainingen van UseYourTalents. Als leider wil je het beste in anderen naar boven halen. Je hebt dan niet zoveel aan de waarheid, gelijk krijgen of een verstoorde relatie door grof taalgebruik.

Je oordeel parkeren en luisteren, levert meer succes op dan projectie en oordelen. Stel vragen om de behoefte van de ander te ontdekken. Luister goed naar wat gezegd wordt. Of nog beter; vraag wat iemand nodig heeft en faciliteer daarin. Dat levert zoveel meer op dan je gelijk halen. Een mooi voorbeeld daarvan is Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie, Marshall B. Rosenberg

Rosenberg (1934 – 2015) ontwikkelde Nonviolent Communication. In Nederland ook bekend als Geweldloze Communicatie (GC) of Verbindende Communicatie. Deze communicatievorm floreert al vele decennia in 35 landen. Om een simpele reden: het werkt.

De communicatievorm werkt op basis van vertrouwen en oprechtheid, verbinding en eigen verantwoordelijkheid. Het vraagt om een open mindset waarbij je kritiek of verwijten achterwege laat. Je vertelt én luistert met de intentie de ander te begrijpen. Je verzoekt en eist niet.

De 3 actieve Geweldoze Communicatie-processen

Deze processen vergen de nodige oefening. Neem de tijd om je deze vaardigheden eigen te maken.

1.  Zelf-empathie
Je hebt vast ook geregeld zo’n kritisch stemmetje dat je allerlei dingen influistert (oordelen, kritiek, interpretaties). Ga op zoek naar de gevoelens en behoeften die aan dit stemmetje ten grondslag liggen.

2. Empathisch luisteren
Probeer de gevoelens en behoeftes te horen in wat de ander zegt. Let op deze valkuilen: je hoeft niet dezelfde emoties te voelen en ook niet te vertellen wat jij in die situatie zou doen.

3. Empathisch uitdrukken
Leer vertellen wat iets met jou doet of wat jij het liefst zou willen, zonder dat je een ander verantwoordelijk maakt voor jouw behoeften.

Het GC-model

Het Geweldloze Communicatie-model verloopt volgens deze 4 fasen:

Fase 1: Observeren
Beschrijf wat je hebt gezien, gehoord, gedacht of onthouden wat op jouw welzijn een positief of niet positief effect heeft. Laat conclusies en oordelen achterwege.

Fase 2: Gevoelens
Beschrijf de emotie of gevoelens die deze observatie bij jou oproept. Laat je gedachten hierover achterwege. Houd het bij jezelf.

Fase 3: Behoeften
Beschrijf je behoefte(n). Laat voorkeuren of acties achterwege.

Fase 4: Verzoek, overeenstemming
Uit een concreet verzoek dat tegemoetkomt aan jouw behoeften. Dit is een positief geformuleerd voorstel, geen eis. De ander kan jouw voorstel overnemen, of een tegenvoorstel doen dat beter aansluit bij zijn behoeften.

De vertaling van het GC-model door UseYourTalents

In onze trainingen hebben we deze theorie vertaald in het volgende ezelsbruggetje, de BEST-methode.

Beschrijf feiten

E Beschrijf het effect op jou

S Licht jouw behoefte toe en doe een suggestie

T Toets of de ander bereid is hier iets mee te doen

Conclusie

71 % van de Nederlanders vindt het makkelijker om online negatieve gevoelens te uiten dan in het echte leven. En volgens ditzelfde onderzoek van Tele2 wordt zelfs 46 % van de online Nederlanders één tot meerdere keren per week geconfronteerd met negatieve reacties.

Ik bof dus dat mijn eerste keer pas na 7 jaar was 😊. Het heeft mijn leven verrijkt met een nieuwe ervaring. Bovendien bracht het me tot dit blog, zodat jij kunt investeren in Geweldloze Communicatie. Daar worden we allemaal beter van.

Aan de slag met geweldloze communicatie

In onze communicatietrainingen en leiderschapsprogramma’s is geweldloze communicatie een belangrijk thema. Wil je aan de slag met geweldloze communicatie? Kijk dan eens bij ons trainingsaanbod. Neem gerust contact op voor een advies.

Geraadpleegde bronnen:

Foto credits: Adobe Stock