Is er een nieuw tijdperk in aantocht? Volgens kenners verdwijnt het informatietijdperk langzaam en wordt het opgevolgd door het innovatie tijdperk waar het innovatieve idee regeert. Vaak veroorzaakt door een crisis. Is dat nu ook het geval?

Het loslaten van oude denkpatronen

Het blijven denken zoals we deden zorgt er voor dat je krijgt wat je kreeg. Ja een doordenker. En traditionele denkpatronen leveren per definitief geen bijdrage aan vooruitgang of transitie. Willen we aan het “cirkeldenken” ontsnappen dan moeten we de oude denkpatronen loslaten. De oprichter van VISA, de Dee Hock had een mooie uitspraak: “Het problemen is niet om nieuwe ideeën te krijgen, maar om de oude ideeën los te laten”. En daar zit de crux.

Creatief Denken

Want hoe doen we dat, oude patronen loslaten? Hoe moeilijk is het om onze reguliere denkwijzen te stoppen en anders naar zaken te kijken? Het inzetten van Creatief Denken voor innovatie en transformatie is één, maar het ondersteunen van dit proces binnen de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle transitie. Wordt Creatief Denken niet door de bedrijfscultuur ondersteunt dan plak je nieuwe ideeën of nieuw gedrag boven op het oude in de hoop dat er iets zal veranderen.

Creatieve Intelligentie- Netwerk van Breinen

Volgens Jay Abraham, is de sleutel tot succes in de 21ste eeuw, creatieve samenwerking, een samenwerking tussen ideeën, informatie en relaties. Creatieve organisaties zijn organisaties van individuen verbonden door een netwerk. En dat is wat het informatietijdperk mogelijk heeft gemaakt. Internet is geen netwerk van computers, maar een netwerk van breinen. Zo ontstaat een collectief brein waarop je kunt ‘inloggen’. En wanneer er echte ‘verbinding’ ontstaat, spreken we van creatieve intelligentie.

Stimuleren van een goed gevoel

In het landbouwtijdperk was de omgeving de natuur, in het industriële tijdperk was dat de werkomgeving, in het informatietijdperk is dat de denkomgeving en in het innovatie tijdperk de “voelomgeving”. Als het gevoel niet goed is, is ontstaat er geen creativiteit. De juiste ‘Flow’ ontstaat wanneer het gevoel (en daarmee de creativiteit) wordt gestimuleerd.

De Flow-staat kweekvijver van het innovatief idee

De organisatie zou dus eigenlijk gericht moeten zijn op het ‘in flow’ brengen van mensen. De ‘flow-staat’ is de staat waarin alles vanzelf gaat. Het is de opperste staat van creatieve reactie op het “Nu”. Een organisatie die innovatie nastreeft, moet zich in eerste instantie vooral richten op de dialoog tussen mensen. Zo’n dialoog kan alleen tot stand komen als er een basis is van vertrouwen, openheid en respect.

1 Comment

  1. Corné 30 mei 2014 at 3:22 pm

    Mooi stuk Annita. Creativiteit geeft je ongekende mogelijkheden om uit je onderste cirkel te stappen en tot innovatie te komen.