Eindejaar Sessies

In november en december ontvang ik aanvragen om organisaties te begeleiden bij de invulling en uitvoering van hun eindejaarsessies. Hét moment om samen terug- en vooruit te kijken.
Wat opvalt is dat sommige organisaties huiverig zijn om aandacht te schenken aan dat wat er goed ging afgelopen jaar. Het is veel makkelijker om te kijken naar dat wat niet gehaald is of niet naar behoren is verlopen. Daarnaast zijn het ook lastige tijden en is de wereld en de economie volop in beweging.

Waar liggen de Kansen?

Maar dynamisch zal het altijd blijven, de vraag is dan ook; in welke focusgebieden liggen juist nu de kansen? Als je mijn eerdere blogs hebt gelezen, dan weet je dat het Kijken in Kansen wat mij betreft een keuze is. Een mindset die bepalend is op welke manier je naar de zaken kijkt. Ook in het geval van een eindejaarsessie is mijn motto, wat ging er goed in 2013? En waar liggen de kansen in 2014! Natuurlijk liggen de kansen ook in “dat wat beter kon” in het afgelopen jaar. Ik ben er van overtuigd dat de boodschap dan binnenkomt in plaats van voorbij vliegt.

Angst en donderpreken

Ik heb nog geen enkele sessie als effectief ervaren waarin geprobeerd werd met angst en donderpreken mensen te doordringen van het feit dat “het” anders moet in het komende jaar. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat een eindejaarsessie altijd in één groot jubelfestijn moet eindigen!

Het succes van organisaties is terug te herleiden naar het hebben van gemotiveerde medewerkers. En het hebben van talentvolle managers die Talent (h)erkennen en weten te motiveren. Het is een keuze van het management om mensen in beweging te krijgen en de focus te leggen op Kansen en die ook concreet kunnen benoemen. Het vinden van de balans tussen heel duidelijk zijn in de verwachtingen naar iedereen (hard op inhoud) met daarnaast oog en waardering voor inzet en talent (zacht op relatie) blijft een uitdaging.

Terugblik 2013

Met het einde van 2013 inzicht, krijg ook ik de behoefte om terug te kijken op het afgelopen jaar.
Ik ben trots op mijn Inspiratie Team, dat het afgelopen jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan de groei van UseYourTalents, dankbaar voor het feit dat zoveel mensen en organisaties hun weg (blijven) vinden naar ons en bijzonder gelukkig dat ik mijn talenten optimaal kan inzetten!

Fijne feestdagen en een kleurrijk, inspirerend en kansrijk 2014!

UseYourTalents – ook in het nieuwe jaar.

Annita