Eerder schreef ik al over de linker- en rechterhersenhelft theorie. Als je deze theorie zou volgen, dan zou je kunnen stellen dat jouw communicatievoorkeursstijl bepalend is voor je hele doen en laten. Als je weet wat jouw voorkeursgedrag is, kun je daar ook rekening mee houden bij het ontwikkelen van jouw unieke talenten. Even een opfrissertje.

De linkerhersenhelft: ratio

De linkerhelft van onze hersenen (vanuit je zelf gezien links) zou verantwoordelijk zijn voor ons ratio en wordt bij voorkeur gebruikt door de gestructureerde denkers. Dit zou de leiding voeren over ons analytische, cijfermatige vermogen. Het denken in oorzaak en gevolg, in structuur en oplossingen. Hier wordt een snelle route afgelegd door te ordenen, selecteren, schrappen en beoordelen.

De rechterhersenhelft: emotie

De rechterhelft zou onder andere verantwoordelijk voor onze creativiteit en emotie en wordt makkelijk ingezet door de associatieve, vrije denkers. Het denken in alternatieven, denken in diversiteit en zo nieuwe ideeën laten ontstaan.

Zo zwart-wit als het hierboven is gesteld, werkt het natuurlijk niet. De linker- en rechterhersenhelft werken uitermate goed samen! Voor het schrijven van een fictieroman kun je fantastische ideeën hebben maar als je het niet om weet te zetten tot een gestructureerd verhaal, blijft het een chaotisch geheel.

Het wordt pas écht leuk als je mensen met verschillende voorkeursstijlen laat samenwerken. In een samenwerking met verschillende aanvliegroutes en uitgangspunten kunnen de meest fantastische concepten ontstaan. De een komt met het idee, de ander vult aan en there is where the magic happens!

Opposites attract?

Tegenpolen trekken elkaar aan en mensen met tegengestelde eigenschappen kunnen elkaar enorm bewonderen om de talenten die zij zelf niet bezitten. Maar die aantrekkingskracht geldt in samenwerking niet altijd. Sterker nog: als je je niet bewust bent van de verschillen onderling dan kunnen deze eigenschappen juist leiden tot een hoop irritatie, onbegrip en frustratie… Dan kan attract veranderen in attack.

Tot nu toe hadden we het over de linker- en rechterhersenhelft. In de theorie van Jung gaat hij uit van introverte en extraverte persoonlijkheden, en daarnaast  over het verschil in mens- en taakgericht zijn. Op deze manier krijg je inzicht in vier verschillende communicatievoorkeurstijlen.

Nu wordt het pas echt interessant! Met dit uitgangspunt speel ik regelmatig met groepen mensen tijdens een programma de Levende Hersentest. Deze activiteit is een leuk middel om op een speelse manier bepaalde groepsprocessen bloot te leggen en de unieke talenten en het voorkeursgedrag van mensen in kaart te brengen. Zo krijgt de groep inzicht in elkaars voorkeursstijl en of je eerder een Voeler, een Weter, een Denker of een Doener bent.

We passen deze test regelmatig toe bij management- en teamcoaching omdat het eventuele knelpunten in de samenwerking blootlegt en vooral inzicht geeft in de kansen!

Functioneel inzetten van eigenschappen

We schakelen overigens continu tussen de beide hersenhelften en het is situationeel bepalend wanneer welk deel aan zet is. Het kan goed zijn dat iemand die linksdominant is óók creatief kan zijn!  Inzicht hebben in jouw talent en voorkeursstijl en kan bijzonder handig zijn bij jouw persoonlijke ontwikkeling. En ook voor een steengoed samenspel en het verkrijgen van briljante resultaten is het handig dat alle vier de denkstijlen in jouw team aanwezig zijn.

Master Your TEAM Mission

Heb jij je TeamTalenten nog niet helder? Dat is zonde. Door bewust met je TeamTalent aan de slag te gaan, kun je jouw Talent inzetten voor het bereiken van je Teammissie.

Use Your Talents is gespecialiseerd in Talentgericht leidinggeven, Teamontwikkeling en Communicatie. Daarbij maken we gebruik van specifiek ontworpen tools zoals de Individuele Talent en Drijfveren Analyse en gevarieerde werkvormen voor een optimaal resultaat. Wil je aan de slag met jullie Teamontwikkeling? Kijk dan eens of ons Team Talent Programma je aanspreekt.

Even kennismaken?
Annita Euwijk deelt haar visie over (persoonlijk) leiderschap en teamontwikkeling (kijktijd 1 minuut)