Wanneer ben je een team?

We werken op dezelfde afdeling, maar zijn we ook echt een team? Een veel gestelde vraag uit de praktijk. Teamvorming begint met het hebben van een gezamenlijk doel en het ervaren van onderlinge verbondenheid. En de gedachte dat je samen sterker bent dan alleen. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Zo kun je TEAM lezen als:

Together- Everyone- Achieves- More!

Maar hoe doe je dat samen?

Bij mijn werk als teamcoach ontmoet ik regelmatig teams die echt wel verder willen maar even niet meer weten hoe. Of een manager die met zijn/ of haar handen in het haar zit en vertelt: “Het zijn stuk voor stuk goede mensen, maar op een of andere manier loopt het niet lekker”. Ook zijn er genoeg teams waar het prima loopt maar waarbij onderhoud en verdieping welkom is.

10 Tips voor een stap in de goede richting:

Elke groep heeft een andere achtergrond en een andere vraag. Vaak zijn de onderstaande tips een goed vertrekpunt om een stap in de goede richting te zetten.

  1. Bepaal samen welk doel je met elkaar nastreeft, waarom (!) en wanneer je dat bereikt wilt hebben.
  2. Stem met elkaar af hoe je dat gaat aanvliegen.
  3. Maak daarbij slim gebruik van elkaars talent.
  4. Hou de voortgang ten opzichte van het doel inzichtelijk (kort op de bal zitten).
  5. Blijf elkaar aanspreken zowel bij complimenten als bij verbeterpunten.
  6. Gebruik daarbij de feedback regels (o.a. feitelijke beschrijving en het effect op jou en altijd vanuit de ik-persoon).
  7. Ken de gebruiksaanwijzing van jouw teamgenoten.
  8. Accepteer de verschillen in aanpak en gedrag en maak oprechte verbinding.
  9. Geniet van (kleine) successen en maak een feestje van je werk!
  10. Vaak kan het inzetten van een teamcoach wonderen doen vooral wanneer er nieuwe omgangsvormen of opvattingen nodig zijn.

Borging blijft belangrijk

Tijdens een teamoptimalisatie is het van belang dat er ook na het traject voortgeborduurd kan worden op de opgedane kennis en ervaring. Het 1-op-1 coachen van de leidinggevende naast de teamcoaching levert veel op. De toegevoegde waarde van een teamoptimalisatie laat zich vooral zien bij de opvolging en borging van alle nieuwe inzichten en afspraken.

Team Talent Analyse

Wil je ook onze Team Talent Analyse maken of heb je ondersteuning nodig bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen jouw team? Neem gerust contact met ons op voor de diverse mogelijkheden of kijk hier voor meer informatie.

Blijf Kijken in Kansen!

photo credit: pexels