9 tips voor een succesvol Team

Wanneer ben je een team?

We werken op dezelfde afdeling, maar zijn we ook echt een team? Een veel gestelde vraag uit de praktijk. Teamvorming begint met het hebben van een gezamenlijk doel. Dat ten eerste. En de gedachte dat je samen sterker bent dan alleen. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Zo kun je TEAM lezen als:  Together- Everyone- Achieves- More! Maar hoe doe je dat samen?

Bij mijn werk als teamcoach ontmoet ik regelmatig teams die echt wel verder willen maar even niet meer weten hoe. Of een manager die met zijn/ of haar handen in het haar zit en vertelt: “Het zijn stuk voor stuk goede mensen, maar op een of andere manier loopt het niet lekker”. Ook zijn er genoeg teams waar het prima loopt maar waarbij onderhoud en verdieping welkom is.

9 Tips voor een stap in de goede richting:

Welke historie een team ook met zich meedraagt, vaak zijn de onderstaande tips een goed vertrekpunt om een stap in de goede richting te zetten.

  1. Bepaal heel concreet welk doel je met elkaar nastreeft, waarom (!) en wanneer je dat bereikt wilt hebben (zonder gezamenlijk doel ontstaat er geen team!)
  2. Bepaal samen hoe je dat aanvliegt
  3. Maak daarbij slim gebruik van elkaars Talent (doe samen eens een Team Talent Analyse)
  4. Hou de voortgang ten opzichte van het doel inzichtelijk (kort op de bal zitten)
  5. Blijf elkaar aanspreken zowel bij complimenten als bij verbeterpunten
  6. Gebruik daarbij de feedback regels (o.a. feitelijke beschrijving en het effect en altijd vanuit de “IK” persoon)
  7. Ken de gebruiksaanwijzing van jouw collega’s
  8. Accepteer de verschillen in aanpak en gedrag en maak oprechte verbinding
  9. Geniet van (kleine) successen en heb plezier samen!

Borging essentieel

Tijdens een teamoptimalisatie is het van belang om ook de leidinggevende van het team 1-op-1 te coachen zodat er ook na het traject voortgeborduurd kan worden op de opgedane kennis en ervaring.

De toegevoegde waarde van een teamoptimalisatie laat zich immers alleen zien bij opvolging en borging van alle nieuwe inzichten en afspraken!

Team Talent Analyse

Wil je ook onze Team Talent Analyse maken of een heb je ondersteuning nodig bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen jouw team? Neem gerust contact met ons op voor de diverse mogelijkheden of kijk hier voor meer informatie.

Blijf Kijken in Kansen!

 

Annita

Executive Coach & Teambuilder