Betrokken en bevlogen medewerkers, dat willen we allemaal. Bij sollicitatieprocedures hopen we al dat we de meest geschikte medewerker eruit weten te pikken. Iemand met de juiste skills, enthousiast, bevlogen en straks ook 100% betrokken bij het bedrijf… Als dát je is gelukt, volgt de rest dan vanzelf?

Het zien en waarderen van Talent

Nee, om bevlogen medewerkers te krijgen en te houden, is meer nodig. Een organisatie die investeert in talentontwikkeling en het beschikbare talent ook écht inzet, investeert automatisch in betrokken en bevlogen medewerkers.

Je kunt tijdens de werving- en selectie van nieuwe teamleden al rekening houden met het natuurlijke voorkeursgedrag van mensen. Bijvoorbeeld een specifieke leiderschapsstijl of manier van werken of communiceren, die past binnen het team. Op deze manier kan een groep mensen ontstaan die elkaar aanvult en versterkt. Zo leg je een mooie basis voor een succesvolle samenwerking.

Talentontwikkeling

Als duidelijk is welke talenten aanwezig zijn, dan is het slim deze verder te ontdekken en te ontwikkelen. Ook hier geldt: alles wat je aandacht geeft groeit! Precies hier ligt voor sommige organisaties (en medewerkers) nog een flinke uitdaging. Als je energie en tijd investeert in persoonlijke ontwikkeling, kun je daar ook direct de vruchten van plukken.

Talentontwikkeling is altijd in beweging en verandert steeds. Daarom is het belangrijk om gedurende de samenwerking te blijven kijken of het talent van de medewerker voldoende ingezet wordt binnen de organisatie. Dát levert een win-winsituatie op.

Hoe weet je of de medewerker zich nog voldoende ontwikkelt?

Er zijn echt niet altijd trainingen of tests nodig om te weten of je medewerkers nog voldoende uitgedaagd worden. Kijk om je heen, ga in gesprek, luister en maak contact.

  • Stralen de ogen nog?
  • Bied je de medewerker de juiste rol en omgeving om tot bloei te komen?
  • Ga je regelmatig hierover in gesprek en controleer je jouw aannames?
  • Zit de medewerkers over het algemeen lekker in zijn/haar vel?

Als er een open communicatie is en een veilige omgeving, komen jullie misschien samen tot de conclusie dat een andere invulling nog veel passender is om het talent tot zijn recht te laten komen.

Laat je positief verrassen

Bij ontwikkelen hoort groeien en verbeteren. Het is dus goed om verbeterpunten bespreekbaar te maken. Maar het is net zo belangrijk om aandacht te geven aan wat goed gaat!

Bekijk welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden het best passend zijn in de huidige fase van de persoonlijke ontwikkeling. Het inzetten van talent = het zien en waarderen van mensen. De focus op talent zorgt voor vertrouwen en erkenning en de uitkomst is, dat je als leidinggevende positief verrast gaat worden!

Niet een vette auto maar een zinvolle bijdrage leveren

Te vaak wordt nog gedacht dat je talenten niet langer dan een jaar of vier kunt boeien en binden. Dat ze weg zijn zodra ze er ergens anders in salaris op vooruit gaan. Ik zie iets heel anders: de basisbehoeftes van talentvolle medewerkers gaan veel verder dan waardering in geld.

Ze hebben behoefte aan erkenning; gezien en gewaardeerd te worden. Ze willen zich ontwikkelen in een fijne omgeving met teamgenoten bij wie ze zichzelf kunnen zijn en met wie ze zich verbonden kunnen voelen. En – dit wordt vaak vergeten – ze willen er graag toe doen door een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Medewerkers: neem zelf de regie

Over het algemeen zie je dat leidinggevenden de regie nemen. Toch is het goed om de medewerkers aan te moedigen zelf de regie nemen over de eigen persoonlijke ontwikkeling. Die hoeft niet te stoppen als de werkgever hierin geen actieve rol pakt.

Laat van je horen als je ergens energie van krijgt en je ogen gaan twinkelen. Wees je bewust van je eigen ontwikkeling en je behoeftes. Dus ga zelf in het zadel zitten, neem initiatief en investeer in jouw eigen groei!

Ik help je graag met het boven tafel krijgen van het talent, karakter en bepaalde competenties van medewerkers. Dan kan bijvoorbeeld door het maken van een Talenten Analyse. Neem contact op voor een afspraak, ik zie je graag!