Kijken in Kansen alleen voor optimisten?

Is het menselijk of typisch Nederlands om te blijven zeuren over alles wat niet naar verwachting loopt? Is het kunnen kijken in kansen alleen weggelegd voor optimisten? Of heeft het meer te maken met het lef om buiten de gebaande paden te (durven) denken? Is het puur optimisme of pro-activisme wat er voor zorgt dat er gekeken kan worden naar hoe zaken wél kunnen?

Verantwoordelijkheid

Misschien ben je van nature creatief als je kunt kijken in kansen of zorgt verantwoordelijkheidsbesef ervoor dat je hoe dan ook dealt met een situatie en er dus het beste van maakt… Maar wat is dan het beste en hoe zit ik daar zelf eigenlijk in? Allemaal vragen die zich aandienden toen ik bezig was met de voorbereidingen van ons eerste seminar –Kijken in Kansen-.

Bij de pakken neerzitten?

Interessant – ook voor mezelf – om daar weer eens goed over na te denken. Heb je daadwerkelijk invloed op alle probleemsituaties? Is het een keuze om bij de pakken neer te gaan zitten? Iemand zei eens tegen mij, er is in het leven veel narigheid en er zijn problemen. Met narigheid moet je leren leven en problemen zijn er om op te lossen. Ja, soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het wat bepalen is één ding maar hoe je dat doet is weer een heel ander verhaal.

Dominante hersenhelften

In ons seminar kwam ter sprake dat jouw dominante hersenhelft voor een groot deel bepalend is in het feit of je makkelijker in oplossingen of in problemen denkt. En ook dat er voor elke denker (een analytische denker of een creatieve/vrije denker) eenvoudige technieken zijn om eens op een heel andere manier naar uitdagingen te kijken. We namen in ons seminar de proef op de som en boden verschillende denktechnieken aan voor het oplossen van een bestaand probleem.

Kansen zien is een keuze

Tijdens de evaluatie bleek, dat er zeker een verandering in denken was bewerkstelligd tijdens de workshops Creatief Denken. Wij boden zowel inbox- als outbox technieken aan die – zoals we konden verwachten –  de één makkelijker afging dan de ander. Van allerlei invalshoeken werd het probleem bekeken met verrassende oplossingen. Door het toepassen van de juiste denktechnieken wordt het Kijken in Kansen dus voor iedereen mogelijk gemaakt.

Weg schroom, hallo nieuwe blik

Het in het vooruitzicht stellen van de Kijken in Kansen Award was een goede zet. De algehele drive om met het eigen team de creatieve battle te winnen was hoog! Zoals één van onze gastsprekers zei: “Het belonen van nieuwe ideeën en de ruimte geven om creatief met zaken om te gaan werpt binnen organisaties zijn vruchten af.” En dat was ook tijdens dit seminar het geval. Sommige teams waren dusdanig geïnspireerd dat er beeldende toelichting werd gegeven voor de hele zaal!

Weg schroom, hallo nieuwe blik. Ik kijk nu al weer uit naar het volgende seminar!