Talentontwikkeling is in mijn ogen essentieel om mensen in hun kracht te laten staan. Als talentcoach van Use Your Talents kijk ik graag naar de passie, talent en drijfveren van mensen. Waar gaan jouw ogen van stralen? Wanneer ben jij de beste versie van jezelf? Ik geniet het meest als mensen beseffen hoe talentvol ze eigenlijk zijn en wanneer ze zich bewust worden van hun enorme potentie. Talentontwikkeling in crisistijd is misschien nog wel belangrijker.

Crisis of niet, investeer in Talent

Jammer genoeg gaan organisaties in crisistijd snel besparen op talentontwikkeling. Nu begrijp ik dat personeelskosten als zware post kan drukken op het totale bedrijfsresultaat. Een logisch gevolg kan zijn dat de personele bezetting van een organisatie aangepast wordt aan de beschikbare hoeveelheid werk.  Het investeren in de overgebleven medewerkers van de organisatie, verdienen het om ondersteunt te worden bij het verder ontwikkelen van hun talenten.

Risicospreiding wordt een win-win situatie

Een organisatie investeert in talentontwikkeling om medewerkers te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling in het kader van binden en boeien van talent. Dat werpt ook weer zijn vruchten af bij nieuwe organisatie ontwikkelingen. Met het “sturen voor de bocht” waarbij proactief medewerkers worden klaargestoomd om eventueel bepaalde posities over te kunnen nemen, behoedt een organisatie zich voor verlies van kennis, een terugval in de bedrijfsvoering of voor een langdurige zoektocht naar een geschikte opvolger.

Beperkte investering, groot resultaat

Het investeren in human capital, kan juist in crisis tijd als een accelerator werken. De boodschap die organisaties uitzenden, die wel blijven investeren in talentontwikkeling is: “we hebben misschien moeilijke keuzes moeten maken, maar wij zijn je dankbaar voor jouw bijdrage en loyaliteit en samen gaat het ons lukken deze storm te trotseren!”. Investeren in talentontwikkeling, (dus ook in crisistijd) levert altijd op.

Het hoeft niet altijd een kostbaar MBA traject te zijn…

Met beperkte financiële middelen kan wel degelijk talentontwikkeling aandacht krijgen. Wat te denken van het aanwezige potentieel binnen de eigen organisatie? Ervaren collega’s of inspirerende leidinggevenden kunnen uitstekend fungeren als sparringpartner, coach of buddy. Het opstarten van intervisie groepen is ook eenvoudig in te regelen. En tenslotte kan je gebruik maken van professionele (management) Coaches of Talent Trainers die met behulp van train-de-trainer programma’s de slagkracht van persoonlijke ontwikkeling kan vergroten. Zeker als het ontbreekt aan tijd of expertise.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Het tonen van belangstelling voor het functioneren van een medewerker, het uitspreken van waardering en het stimuleren van ontwikkeling zijn ook middelen om talenten te laten excelleren. Het onderzoek van Eva Knies, (2012), laat zien dat medewerkers die zich op beide aspecten ondersteund voelen, meer bekwaam en gemotiveerd zijn om hun werk te doen en ook meer mogelijkheden ervaren om goed te presteren. Medewerkers die beter kunnen, willen en mogen presteren, leveren als gevolg daarvan meer inzet in hun werk.

Alles wat aandacht krijgt groeit, en daar plukken zowel de medewerker als ook de organisatie de vruchten van! Wat is jouw visie op talentontwikkeling? Ik ben benieuwd naar jouw mening.

PS: Je eigen talent als leider verder ontwikkelen? Check ons aanbod