Vraag aan mij hoe laat het is en mijn antwoord is: het is de hoogste tijd om Talentgericht te managen. Dat zal je niet verbazen, want ik heb Use Your Talents -alweer bijna 12,5 jaar geleden- niet voor niets als bedrijfsnaam gekozen. Het is namelijk mijn rotsvaste overtuiging dat Talentgericht Managen zorgt voor succesvolle organisaties. In dit artikel leg ik uit wat Talentgericht Managen is, wat de hindernissen zijn en hoe ook jij voortaan het beste uit je medewerkers weet te halen.

Talentgericht Managen meer dan een kreet

Talentgericht Managen verwijst naar het beheren en ontwikkelen van talenten binnen een organisatie. En dan op een manier die gericht is op het identificeren, koesteren en benutten van de unieke vaardigheden en capaciteiten van individuele medewerkers.

Dat betekent:

 • Als leidinggevende de sterke punten en het potentieel van elk individu (h)erkennen. Dit noemen we ook wel talentidentificatie.
 • Het creëren van een omgeving waarin zij deze talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Met als doel zowel persoonlijke groei als optimaal bijdragen aan de organisatiedoelen.

Betere bedrijfsresultaten bij Talentgericht Managen

Talentgericht Managen staat wat mij betreft gelijk aan next level leidinggeven. Het getuigt niet alleen van goed werkgeverschap het verbetert bovendien je bedrijfsresultaten. Dat zit zo.

 • Verbeterde prestaties en productiviteit: Als je medewerkers aanmoedigt hun sterke punten te gebruiken en te ontwikkelen, zijn ze over het algemeen gemotiveerder en productiever in hun taken.
 • Betere werknemersbetrokkenheid: Medewerkers voelen zich gewaardeerd wanneer hun talenten erkend en benut worden. Dit leidt vaak tot hogere betrokkenheid en een groter gevoel van verbondenheid met de organisatie.
 • Verhoogde tevredenheid en motivatie: Medewerkers die de kans krijgen om hun talenten te benutten, voelen zich meer tevreden en gemotiveerd in hun werk. Dit leidt tot een hogere retentie van getalenteerde werknemers.
 • Meer effectieve teams: Talentgericht management stelt je in staat teams samen te stellen op basis van complementaire vaardigheden en sterke punten. Dit maakt de effectiviteit van je team krachtig.
 • Innovatie en creativiteit: Door individuen aan te moedigen hun sterke punten te gebruiken, stimuleer je indirect innovatie en creativiteit. Dat leidt vervolgens tot nieuwe ideeën en verbeterde processen.
 • Groei van leiderschapspotentieel: Talentgericht management help bij het identificeren en ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten bij individuen. Het gevolg? Een sterkere leiderschapspijplijn binnen de organisatie.
 • Verbeterde klanttevredenheid: Wanneer medewerkers uitblinken in hun sterke punten, voldoen ze ook beter aan de behoeften van klanten. Dat zie je terug in de klanttevredenheid en dus ook in je omzet.

4 obstakels voor Talentgericht Managen

Er zijn ook 4 belangrijke obstakels die Talentgericht Managen in de weg staan.

Deficiëntiegericht management: Dit is een benadering die zich richt op het corrigeren van tekortkomingen en zwakheden van medewerkers. Het tegenovergestelde dus van Talentgericht Managen, waar je juist focust op een verdere ontwikkeling van sterke punten.

Uniforme behandeling: Gelijke monniken gelijke kappen is net als bij de opvoeding van kinderen ook bij leiderschap geen goed idee. Durf te kiezen voor differentiatie in ontwikkelingsmogelijkheden op basis van individuele capaciteiten, wensen en behoeften.

Micromanagement: Ben je een zo’n leider die uitblinkt in details en over de schouders van je medewerkers meekijkt? Besef dan dat medewerkers die weinig autonomie ervaren hun eigen sterke punten niet ontwikkelen, laat staan benutten.

Starre organisatiestructuren: Een starre structuur vraagt om deficiëntiegericht management. Iedereen moet in het vormpje passen dat je bedacht hebt. Dit belemmert juist talentontwikkeling, verandering en innovatie.

Stappenplan Talentgericht Managen

Talentgericht Managen vraagt om vier stappen.

Stap 1: Talentidentificatie

Dit is het proces van herkennen en begrijpen van de specifieke vaardigheden, capaciteiten en potentieel van individuele medewerkers. Daar komt nog best wat bij kijken.

 • Begrip van organisatiedoelen: Het begrijpen van de doelstellingen en behoeften van de organisatie is cruciaal. Dit helpt bij het identificeren van de specifieke talenten die nodig zijn om die doelen te bereiken.
 • Observatie en evaluatie: Actief observeren en evalueren van werknemers in verschillende situaties, zoals tijdens projecten, samenwerkingen, trainingen of andere werkgerelateerde activiteiten. Vul deze informatie aan met feedback van collega’s en andere relevante partijen.
 • Gesprekken en interviews: Luister! Het voeren van gesprekken helpt je om ambities, interesses, sterke punten en potentieel te begrijpen. Ideaal om verborgen talenten te ontdekken.
 • Continue monitoring en aanpassing: Talentidentificatie is géén eenmalige gebeurtenis. Het vereist voortdurende monitoring en aanpassing. Want je medewerkers groeien, ontwikkelen nieuwe vaardigheden en hun interesses veranderen.

Protip talentidentificatie: Onze exclusieve en compacte leiderschapstraining Effectief en Talentgericht Leiderschap geeft je alle handvatten om talentidentificatie toe te passen. Bijkomend voordeel is dat jij zelf de eerste bent, waarop je deze talentidentificatie toepast. Dat geeft je zelfvertrouwen een enorme boost.

Stap 2: Talentontwikkeling:

Het bieden van kansen, training en ondersteuning aan medewerkers om hun vaardigheden en capaciteiten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Twee handige tools daarbij zijn mentorschap en coachingsprogramma’s. Maak gebruik van de ervaring en het talent dat al aanwezig is en geef dit intern door. Dit stimuleert de persoonlijke groei en de kennisoverdracht versterkt je organisatie, omdat kennis niet langer de deur uitloopt. Een positief neveneffect is dat er sterke relaties tussen werknemers ontstaan.

Ook individuele ontwikkelingsplannen zijn een waardevol middel om talentontwikkeling te borgen. Stel in overleg met de medewerker trainingen, cursussen en workshops vast. Zorg ook voor de toewijzing van projecten die aansluiten bij de sterke punten en carrière doelen van de werknemer.

Stap 3: Talentbehoud:

Een belangrijke stap, want het is niet de bedoeling dat je als opleidingsinstituut functioneert. Dat stukje nemen wij graag voor onze rekening. Creëer dus een omgeving die uitnodigt loyaal aan je organisatie te blijven.

Wat creatieve inspiratie voor talentbehoud:

 • Resultaatgerichte aanpak: je geeft werknemers de volledige vrijheid over hun werktijden zolang de doelstellingen worden behaald.
 • Creatieve beloningsstructuren: denk eens aan aandelenopties, extra vakantiedagen of professionele ontwikkelkansen.
 • Inspirerende werkomgeving: groene zones, stilteplekken, kunst aan de muur en in het pand, een hangmat of heerlijke lounge bank, het klaarzetten van vers fruit. Er zijn 1.001 ideeën om van de werkplek een omgeving te maken waar je medewerkers graag zijn.
 • Side-project days: geef medewerkers tijd om aan projecten te werken die buiten hun taken vallen en wel hun creativiteit en interesse stimuleren. Hoe gaaf is dat?
 • Peer-to-peer erkenningssystemen: laat medewerkers elkaar nomineren voor bijzondere prestaties.

Denk creatief en informeer ook rechtstreeks bij je medewerkers wat belangrijk voor hen is.

Stap 4: Talentbenutting:

En sla deze laatste stap vooral niet over. Laat je medewerkers excelleren door ze taken en verantwoordelijkheden toe te wijzen op basis van hun sterke punten. Doen waar je goed in bent zorgt niet alleen voor werkgeluk, zo dragen ze ook optimaal bij aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

Conclusie

Kortom, talentgericht management heeft een positieve impact op zowel de individuele medewerkers als de organisatie als geheel. Als je talent weet te benutten ontsluit je het aanwezige potentieel, versterk je betrokkenheid en stimuleer je innovatie en prestaties.

Zie je ook het belang van Talentgericht Managen in en wil je daar een pro in worden?

Dan is de leergang Effectief en Talentgericht Management een geweldige investering en katalysator.

Edith Korts over de 5-daagse opleiding Effectief en Talentgericht Leiderschap:

“De afgelopen drie dagen heb ik mij heerlijk laten onderdompelen in de theorieën rondom effectief en talentgericht leiderschap. Een mooie gelegenheid om mijn jarenlange ervaring als leidinggevende weer eens tegen het licht te houden. De verschillende werkvormen die leidden tot nieuwe inzichten, de verscheidenheid in de groep, de veiligheid en de prachtige locatie zorgden voor een inspirerende ervaring. Dank voor alle nieuwe inzichten.” 

Tip: kijk ook eens naar deze video-testimonials