“Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn”, schreef Gerrit Komrij. En zo is het ook. We zoeken allemaal naar geluk, al is de invulling daarvan heel persoonlijk. Geluk op het werk wordt ook steeds belangrijker. Het is een hot topic. Erasmus Rotterdam heeft zelfs een eigen kennis- en onderzoeksinstituut naar geluk; EHERO Happiness Economics Research Organisation. Maar wat is nu eigenlijk werkgeluk en hoe kun je dit bereiken? Ontdek wat je zelf kunt doen en hoe je als bedrijf het werkgeluk vergroot. En natuurlijk delen we ook graag wat Use Your Talents® hierin kan betekenen. Lees je mee?

Wat is werkgeluk niet?

Onze huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ongeveer 8,3 miljoen mensen. En die zijn zeker niet allemaal gelukkig. Want conflicten verstoren het werkgeluk behoorlijk. Gelukkig hebben we daarvoor een handige Infographic gemaakt, die je hier kunt downloaden.

Maar laten  we beginnen met wat cijfers (bronnen: factsheet TNO 2020 & CNV):

 • 1,3 miljoen werknemers hebben last van burn-outklachten.
 • 3,6 miljoen werknemers vinden dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress.
 • 2,4 miljoen werknemers hebben te maken met ongewenst gedag (van klanten, patiënten, leerlingen of andere externen).
 • 3,5 miljoen werknemers ervaren een lage autonomie in hun werk.
 • 2,3 miljoen werknemers hebben te maken met pestgedrag.

Dat zijn een heleboel ongelukkige werknemers.

Wat is werkgeluk wel?

We begonnen er al mee, geluk is iets persoonlijks. Dus is er geen algemeen dekkende definitie voor werkgeluk te vinden. Gevoelsmatig heeft het te maken met plezier, waardering, ontwikkeling, zingeving. Het gaat dus vooral om het vervullen van behoeften. Twee theoretische modellen brengen de menselijke behoeften mooi in beeld.

Behoeftepiramide Maslow

Maslow definieert 5 fasen wat de mens motiveert en focust op het vervullen van behoeften. Daarbij dient eerst in de behoeften van de laagste trede te zijn voorzien, voor de focus naar een volgende trede wordt verlegd.

Human Needs Model Tony Robbins

Tony Robbins beschrijft zes basisbehoeften in zijn Human Needs Model.

Dit zijn:

 1. Zekerheid: de behoefte aan veiligheid, regelmaat, stabiliteit, voorspelbaarheid, continuïteit, comfort en controle.
 2. Onzekerheid: de behoefte aan uitdaging, variatie, avontuur, chaos, verrassingen, verandering en nieuw.
 3. Geldingsdrang: de behoefte om trots, speciaal, betekenisvol en gewild te zijn.
 4. Liefde en verbinding: de behoefte aan emotionele hechting, liefde, compassie, acceptatie, empathie en affectie.
 5. Groei: de drang naar emotionele, spirituele of intellectuele groei.
 6. Bijdragen: (aan iets anders dan jezelf): de behoefte om te geven, te zorgen, te beschermen, te helpen of service te verlenen aan anderen of aan de maatschappij.

Volgens dit model ervaar je puur en diep geluk als je aandacht geeft aan the needs of the spirit; groei en bijdragen.

Werkgeluk volgens Use Your Talents®

Ons is het wel gelukt om een algemene definitie te geven van werkgeluk. Die is zelfs makkelijk te toetsen en is lekker kort. Stralende ogen! Want als iemand met stralende ogen over zijn of haar werk praat, dan weet je dat het werkgeluk gevonden is.

De 8 pijlers van werkgeluk volgens Use Your Talents®

Samenwerking (sfeer): je kunt nog zulk leuk en vervullend werk hebben, je werkgeluk staat of valt bij de kwaliteit van de samenwerking. Dat geldt voor teamleden en voor leiders. Bij een goede samenwerking overstijg je jezelf.

Talent: je ervaart werkgeluk als dit aansluit op je talenten. Het is dus héél belangrijk dat je jouw talenten (h)erkent. We zeggen niet voor niets focus op waar je goed in bent en organiseer de rest.

Relaties: we bedoelen hier de kwaliteit van de onderlinge relaties op het werk. Dat je in relaties altijd op zoek gaat naar verbinding. Dat je sociale steun ervaart en het veilig genoeg is om compleet jezelf te kunnen zijn.

Autonomie: vrijheid van handelen is uitermate belangrijk. Voor je ontwikkeling maar ook voor je geldingsdrang. Als je vanuit je intrinsieke motivatie autonoom kunt werken vergroot dit je geluksgevoel enorm.

Leiderschap: krachtig leiderschap vormt de eerste schakel in de keten van succes. Het gaat hierbij zowel over het leiderschap van de mensen om je heen, als je vermogen om persoonlijk leiderschap te tonen.

Energie: werk dat voldoening geeft maakt dat je met net zoveel (of meer) energie naar huis gaat als dat je ’s ochtends fluitend naar je werk gaat. Want ook al heb je inspanningen verricht, deze zijn dan in balans met prestaties, waardering en ontwikkeling.

Noodzaak: werkgeluk bestaat alleen als je werk noodzakelijke behoeften invult. Zowel sociaal, emotioneel, fysiek en psychisch als economisch.  Je financiële beloning moet je voldoende financiële onafhankelijkheid geven.

Drive: zorg voor een aansluiting met jouw drive. Dan heb je altijd voldoende energie om te ondernemen of te volharden. Ook als het tegenzit. Je hebt je werk tenslotte gekoppeld aan iets dat groter is dan jij.

Hoe kun je ZELF jouw werkgeluk verhogen?

De eerste stap die je zet is je simpelweg afvragen wat je gelukkig maakt. Of als je dat makkelijker vindt wat je niet gelukkig maakt. Want er is maar één persoon op de wereld die precies weet wat geluk voor jou inhoudt, en dat ben jij. Dit zijn nog meer stappen op weg naar werkgeluk.

 • (H)erken je talenten.
 • Ontdek en benoem je ontwikkelpunten.
 • Onderzoek je kernwaarden.
 • Stel vast wat voor jou belangrijk is en waar je aan bij wilt dragen.
 • Bepaal wat je financieel nodig hebt om fijn te kunnen leven.
 • Stel vast hoeveel werk je aan tijd wilt besteden.
 • Geef jezelf erkenning voor prestaties die je levert.
 • Erken en waardeer ook de prestaties van anderen.

De opbrengst van investeren in werkgeluk voor bedrijven

Naast dat het wat ons betreft tot goed werkgeverschap behoort, is er ook een fors rendement te behalen als je investeert in het werkgeluk van je werknemers (en jezelf). Je medewerkers vormen tenslotte een van de belangrijkste succesfactoren van je bedrijf.

 1. Minder personeelsverloop. Gelukkige werknemers hebben veel minder de behoefte om van baan te wisselen. Als je ervan uitgaat dat een openstaande vacature een bedrijf zo’n € 25.000 kost aan misgelopen productiviteit en dat daar bovendien nog de wervingskosten bovenop komen, dan is de verbinding van je medewerkers aan je bedrijf een slimme economische strategie.
 2. Het zorgt voor gemotiveerde en betrokken werknemers. In zijn algemeenheid presteren ze beter dan werknemers die geen werkgeluk ervaren. Bovendien verhogen betrokken en gemotiveerde medewerkers de klanttevredenheid wat natuurlijk weer gunstig is voor je omzet.
 3. Medewerkers die werkgeluk ervaren hebben minder kans om uit te vallen door stress- en burn-outklachten. Dat scheelt enorm in de kosten ziekteverzuim.

11 tips om als organisatie het werkgeluk van je medewerkers te verhogen

 1. Geef het thema sowieso een vaste plaats op de agenda.
 2. Laat medewerkers hun opleidingsbudget vrij inzetten.
 3. Organiseer activiteiten die bijdragen aan het werkgeluk.
 4. Investeer in leiderschap en teamontwikkeling.
 5. Investeer in persoonlijke ontwikkeling.
 6. Vraag medewerkers wat je kunt doen om werkgeluk te vergroten.
 7. Besteed aandacht aan de werkomgeving (groen, klimaatneutraal, circulair meubilair).
 8. Creëer ontspanningsruimten waar werknemers zich even in kunnen terugtrekken.
 9. Zorg voor voldoende bewegingsmogelijkheden.
 10. Zorg voor aandacht voor een gezonde leefstijl.
 11. Kijk hoe je medewerkers optimaal faciliteert om hun prestaties te leveren.

Zo draagt Use Your Talents bij aan werkgeluk

Het is onze visie om te komen tot fundamentele transformaties binnen organisaties, teams en bij medewerkers.  Dit doen we door onze business ervaring in te zetten op tactisch en strategisch niveau. Met als basis neurowetenschap en Creatieve Denktechnieken. Of populair gezegd: meer stralende ogen op de werkvloer en in de boardroom.

Om dat te bereiken hebben we een mooi Trainings- en Coachingsaanbod voor Professionals ontwikkeld. Daar zit zeker iets bij dat jouw werkgeluk vergroot! Kijk zelf maar even:

In verbinding blijven met Use Your Talents®?

Maandelijks versturen we een inspiratiemail over de thema’s Leiderschap, Teamontwikkeling en Talent Ontwikkeling. Inspiratie met Imp@ct. En heb jij even geluk, tijdelijk ontvang je bij je aanmelding een persoonlijke kortingscode voor onze Online Teamscan.

Bronnen: