Wij zijn mensen die vooral binnen kaders denken en leven

Dus waarom Out of the Box Denken? Aldus de succesvolle Braziliaanse top ondernemer en denker Ricardo Semler die vorige maand te zien was in het VPRO programma Tegenlicht. Hij deelde zijn inzichten met VPRO interviewer Kees Brouwer in een interessante documentaire.

Intelligentie leidt niet automatisch tot Wijsheid

Semler vertelt daarin dat we met elkaar slimmer zijn dan ooit te voren. Maar de vraag is, zijn we ook echt wijzer geworden? Onze economie draait op z’n zachts gezegd niet soepel, het kapitalisme heeft op geen enkele plek geleid tot gelijkwaardigheid en de 6 grootste bedrijven in de wereld zijn samen meer waard dan de 60 armste landen samen. Waarom is het, nu we allemaal zo slim zijn geworden, zo moeilijk om een betere wereld te creëren?

Te veel Intelligentie leidt blijkbaar niet automatisch tot Wijsheid, beseft visionair Ricardo Semler. In de maatschappij van de toekomst moet in zijn optiek Wijsheid centraal staan. Want technologische ontwikkelingen zijn er genoeg maar lopen niet in de pas met de ontwikkeling van onze Wijsheid.

Roofkapitalisten?

De grote ondernemers zijn, net als honderd jaar geleden, roofkapitalisten stelt Semler en de armoede in de wereld zal hen worst wezen. Als voorbeeld noemt Semler het megaconcern Apple dat een nieuw hoofdkantoor bouwt voor ruim vijf miljard dollar om daarin heel veel denkkracht samen te brengen en dat terwijl een mens volgens de stammenopvatting van Semler, het beste gedijt in een groep van ongeveer tien personen. Het geld regeert de wereld, het individu heeft weinig invloed en stelt Semler, de macht bevindt zich onzichtbaar achter de schermen.

Traditionele Denkpatronen – Doen wat we gewend zijn

Volgens Semler blijven we in het bedrijfsleven en bij de overheid vasthouden aan traditionele denkpatronen. En uit angst om controle te verliezen blijven we managers en tussenmanagers benoemen om deze angst te verminderen. Ricardo Semler, wars van controle, vraagt zich dan ook af hoe we klassieke management dogma’s en piramides kunnen keren?

Semler stelt dat we van de oorspronkelijke stammenmens tot boxmens geworden zijn. Onze hele leven is “Boxed” met alle regels die daarbij horen en die we slaafs opvolgen. Denk aan de lange zomervakantie die stamt uit 1800, toen we kinderen hard nodig hadden bij het oogsten op het land. En niemand die zich vandaag de dag nog afvraagt waarom we 8 weken vakantie hebben. We doen gewoon wat we gewend zijn. En toch worden we vooral gestimuleerd om juist Out of the Box denken… Een onmogelijke opdracht?

Echt anders kijken naar dingen?

De mensheid is een langzame veranderaar, voor oplossingen blijven we kijken naar het verleden. Er is veel voor nodig om echt anders te kijken naar dingen. De vraag die Semler zich zelf stelt is: Hoe kunnen we ook Inside the Box op een andere manier denken? Want binnen de eigen leefwereld valt immers nog genoeg te veranderen!

Ter inspiratie tref je hieronder een fragment aan (deel 3) van het interview met Ricardo Semler in Tegenlicht (februari 2015).

Wil je zelf, met je team of jouw organisatie eens kennismaken met verschillende vormen van InBox Denken neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen je daarover verder informeren. Blijf Kijken in Kansen.

2 Comments

  1. Monique Billekens 31 maart 2015 at 3:39 pm

    Voor mij is Out of the Box denken exact hetzelfde als Inside the Box denken. Wat Ricardo zegt klopt helemaal, gebaseerd op het gegeven dat we nu eenmaal in “dozen” zitten. De verwijzing naar het boek van George Orwell 1984, is realistisch denk ik, nu onzichtbaar en digitaal, met een soort van schijnveiligheid.

    Bij beide varianten, Out of the Box dan wel Inside the Box, blijft voor mij de basis dat je je moet blijven afvragen waarom we dingen doen zoals we ze doen. Als je daar geen antwoord op krijgt of kunt geven, is het de hoogste tijd naar alternatieven te kijken.

    Stel zo’n waarom-vraag maar eens 3 x op 1 issue :-)

  2. Annita Euwijk 31 maart 2015 at 4:23 pm

    Hallo Monique, helemaal eens, het kan allemaal zo simpel zijn door de “waarom” vraag te blijven stellen. Bewust (blijven) kijken naar zaken en logisch blijven nadenken voorkomt dat we maar met de kudde meehobbelen. Bedankt voor jouw bijdrage!