Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat slecht leiderschap funest is voor een bedrijf of organisatie. Medewerkers lijden onder dit leiderschap. Het verhoogt het ziekteverzuim en de ziektekosten. Goed leiderschap is dus een investering die loont. Hoe komt het dan dat in veel organisaties de meest ervaren medewerker leidinggevende wordt zonder gedegen leiderschap training en intensieve begeleiding? Gezond of onnadenkend?  

Dit staat er op het spel

€ 8.700.000.000,– Dit is géén typefout; er staat 8,7 miljard euro op het spel. Dat blijkt uit het tweejaarlijks TNO onderzoek1. Medewerkers die langdurig een hoge werkstress ervaren worden letterlijk ziek. Ze vallen uit met burn-out klachten en/of depressies. TNO stelt dat er jaarlijks 6,9 miljoen extra verzuimdagen aan beroepsziekten zijn toe te kennen.

Goed leiderschap: Wanneer ben je een manager en wanneer een leider?

Hier zijn de meningen over verdeeld. Volgens Henry Mintzberg is leiderschap gewoon een onderdeel van management. Je kunt dus helemaal geen onderscheid maken tussen ‘typische’ leiders en managers. Ik onderschrijf dit standpunt en gebruik daarom de term leidinggevende.

Een goede leidinggevende is zowel een leider (bijvoorbeeld door het uitdragen van een visie) als manager (zoals het monitoren of belonen van een prestatie). Laten we denken in rollen en taken. Voor al deze taken geldt: doe de goede dingen èn doe die dingen goed.

Oké, kan iedereen een goede leidinggevende worden?

Een effectieve leidinggevende slaagt erin om het originele talent van mensen te ontwikkelen en flexibel in te zetten rond een gemeenschappelijk doel. De meest toonaangevende bedrijven in de wereld laten al jaren zien dat financieel succes begint met het creëren van een omgeving waarin werknemers echt plezier hebben in hun werk.

Welke 10 talenten zijn onontbeerlijk voor een heilzame leidinggevende?

 1. Is authentiek en begrijpt dat klakkeloos leiderschapsstijlen kopiëren niet werkt.
 2. Heeft een solide basis en is daardoor een drijvende kracht.
 3. Kijkt in Kansen.
 4. (H)erkent talent in eigen team & organisatie en weet dat goed te benutten.
 5. Is betrokken en een goede luisteraar.
 6. Communiceert helder en daadkrachtig.
 7. Heeft visie en geeft richting aan zijn teamleden.
 8. Genoeg zelfkennis om bewust keuzes te maken in eigen gedrag in verschillende situaties.
 9. Heeft de moed om de kracht van kwetsbaarheid in te zetten.
 10. Kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden.

Heldere kaders en krachtig leiderschap zijn daarnaast essentieel om als team succesvol te zijn. Je ziet wel dat er veel komt kijken bij heilzaam leiderschap. Ook een leidinggevende is tenslotte maar een mens.

Goede leidinggevenden zijn koorddansers

Kortom, goed leiderschap is koorddansen; continu balanceren tussen sturing en coaching, tussen beheersen, controleren en loslaten. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. De moed om je af en toe kwetsbaar op te stellen en te leven vanuit jouw eigen waarden draagt voor een groot deel bij aan jouw succes als leider.

Dus kan iedereen een goede leidinggevende worden? Als je bereid bent om te investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling waarbij je het lef hebt om jezelf regelmatig goed in de spiegel aan te kijken? Dat is absoluut een mooi begin!

Vaker blogs lezen over leiderschap en teamtalent?

Imp@ct is de maandelijkse inspiratiemail van UseYourTalents

1Bron: Arbobalans 2018 TNO

1 Comment

 1. Leiderschap blogger 20 augustus 2019 at 8:07 am

  Ik heb een hoop kunnen leren van je blog, dank je wel!