Kijk je in kansen of in belemmeringen? Je brein bepaalt!

Als regiodirecteur stond ik in het verleden regelmatig op de bühne om te spreken over leiderschap en het vergroten van onze commerciële slagkracht. Als ik met de mensen die in het publiek zaten (het middenkader) een persoonlijke gesprek had, zagen ze de noodzaak in om samen zaken aan te pakken en klonken ze super gemotiveerd. Maar nu ik voor de zaal stond, viel het me op dat de meeste opmerkingen van diezelfde mensen begonnen met ‘ja, maar….’. Aanleiding voor mij om me af te vragen waarom zo veel mensen in belemmeringen denken. En ja, dat heeft alles te maken met je dominante hersenhelft.

Zelfs een ras optimist ja-maart!

Valt het jou ook op hoe vaak mensen in je privéomgeving of zakelijk, hun reactie beginnen met ‘ja, maar’? Zelfs een rasoptimist uit mijn vriendenkring betrap ik regelmatig op ‘ja-maren’. In eerste instantie ging ik aan mezelf twijfelen als ik de ja-maar-reactie kreeg. Ik dacht dat er behoefte was aan extra uitleg, hulp of misschien was het een gebrek aan zin en energie? Zag ik zelf soms iets over het hoofd? Was ik wel duidelijk genoeg? Had ik mijn hele verhaal wel goed doordacht? Zat hier überhaupt iemand op te wachten?

Dominante Hersenhelft….

Tijdens mijn opleiding aan de Academie voor Innovatief Trainen en Coachen leerde ik dat iedereen een dominante hersenhelft heeft die hier een grote rol in speelt. Ik wist wel dat linkshandige mensen vaker creatief zijn en ik wist dat de locatie van een herseninfarct (links of rechts) kan zorgen voor uitval aan de tegenovergestelde kant van het lichaam.

Maar dat jouw meest dominante hersenhelft (linker of rechter) bepalend is voor je hele doen en laten, was nieuw voor mij. Als je weet welke helft bij iemand dominant is, verklaart dit ook direct waarom iemand makkelijker kan kijken in kansen (hoe kunnen zaken wel) of juist eerder in belemmeringen (wat zijn de tekortkomingen, wat kan er beter aan dit voorstel).

De ene eigenschap is niet beter dan de ander, ze zijn allebei van wezenlijk belang. Het is wel handig om te weten wie welk Talent heeft zodat je daar gericht rekening mee kunt houden en deze kwaliteiten optimaal kunt benutten en ontwikkelen.

Wat is jouw voorkeursstijl?

De dominantie van de linker- en rechterhersenhelft vind ik een super boeiend onderwerp. Deze theorie vormt dan ook één van de uitgangspunten bij mijn aanpak in Training, Teambuilding en Coaching.

Hoe zit het met jou? Denk jij – zonder theoretische uitleg – dat je weet wat jouw dominante hersenhelft is? Je mag ook gokken natuurlijk. maar misschien vind je het leuk om het eens te testen.

Leuk als je jouw reactie hieronder deelt!