Speelde jij het ook? Zittend in een kring. Bij een kampvuur of in een klaslokaal. Doorfluistertje! De eerste persoon bedenkt een zin en fluistert die door in het oor van de persoon naast hem. Dat herhaal je tot de hele kring rond is en de laatste persoon hardop zegt wat hij heeft verstaan. Hoe goed je ook je best deed, die zin was héél vaak anders dan de oorspronkelijke zin.

Luisteren is een talent en onmisbaar voor het nieuwe leiderschap. Want met een goede luistervaardigheid speel je snel in op nieuwe uitdagingen in de huidige complexe omgeving.

Waarom is luisteren zo belangrijk?

Simpel, omdat het een essentieel onderdeel is van samenwerken. Het verbetert de onderlinge relaties omdat er sprake is van een echte verbinding en begrip. De luisteraar geeft ruimte aan het verhaal van de ander. De ander voelt zich gehoord. Psychologische veiligheid is de norm.

Deze veiligheid geeft teamleden de ruimte om hun mening te geven. Bovendien gaan de teams op een respectvolle manier met elkaars meningen om. Dit zijn de teams die het per definitie beter doen dan andere teams, zoals ook blijkt uit de Google Studie met codenaam “Project Aristotle”.

Hoe luister je dan?

In het boek: Theorie U – Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, van auteur Otto Scharmer onderscheidt Scharmer de volgende 4 luisterniveaus:

Downloaden

Je luistert om bevestiging te krijgen van wat je eigenlijk al weet. Dit luisteren bevestigt onze meningen en oordelen. Het luisteren levert geen nieuwe informatie op en is dus gericht op het verleden.

Feitelijk luisteren

Je luistert en hoort nieuwe dingen. Dingen die je niet had verwacht. Je gedraagt je open en nieuwsgierig. Hierdoor ben je in staat bestaande ideeën aan te vullen met de nieuwe informatie.

Empathisch luisteren

Je luistert met compassie en verplaatst jezelf in de situatie van de ander. De ander voelt zich om die reden echt gezien en gehoord en er ontstaat een emotionele verbinding tussen jullie.

Generatief luisteren

Je luistert met de intentie te creëren, te scheppen. Jouw ego gaat even je bureaulade in, want dat is bij dit luisteren totaal overbodig. Terwijl je luistert, heb je volop oog voor de potentie van de ander. Je luistert empathisch en voegt hier toekomstmogelijkheden aan toe. Deze manier van luisteren maakt creativiteit en wijsheid los.

Luister-vinkjes, de do’s and don’ts van goed luisteren

Goed luisteren kun je leren. We besteden er dan ook veel aandacht aan in onze teamcoaching. En niet zelden blijkt dat hierin de sleutel ligt verborgen voor betere teamprestaties. En bij onze training Team Talent in kaart is dat niet anders, met hoofdthema’s als samenwerken, communiceren en waarderen.

Deze vier luister-vinkjes helpen je jouw luistervaardigheid te verbeteren:

Helemaal

Goed luisteren lukt alleen als je de ander jouw volle aandacht geeft. Lukt dat niet, omdat je bijvoorbeeld tegen een deadline aanhikt, maak dan een afspraak voor een tijdstip dat je wel volledig aanwezig kunt zijn.

Oogcontact

Luister actief en laat de ander weten dat je er nog steeds met je aandacht erbij bent. Dit doe je door woorden als oké, te hummen en te knikken. Blijf geïnteresseerd naar de ander kijken en maak regelmatig oogcontact.

Ontdek

Ontdek tussentijds of je de ander goed begrijpt. Geef een samenvatting van de belangrijkste punten van je gesprekspartner.

Reageer

En dan bedoelen we niet een reactie waarin je jouw oordeel of mening deelt. Je bent aan het luisteren tenslotte. Reageer met open vragen om de ander nog beter te begrijpen.

Succesvolle leiders zijn echte team(f)luisteraars

Scharmer stelt dat geweldige coaches en leiders generatief luisteren en daar ben ik het helemaal mee eens. Door generatief naar elkaar te luisteren geef je werkelijk een invulling aan de stelling van Aristoteles “The whole is greater than the sum of its parts”.

Dus… wil jij in 2020 stappen zetten? Jouw persoonlijk leiderschap vergroten? De slagkracht van jouw team versterken? Of 2020 openen met de interactieve en fun teamtraktatie: De Communicatie & Feedback Show? Vertel me jouw verhaal, ik luister graag naar je.