Er zijn twee eigenschappen die elke effectieve leider nodig heeft: moed & menselijkheid. De dynamiek en harmonie tussen moed en menselijkheid valt te vergelijken met de verfijnde interactie tussen danspartners in de tango. Want waar sta jij op de schaal tussen moed en menselijkheid? En hoe vind je die delicate balans die nodig is om effectieve resultaten en verbindingen te bereiken?

Dus mag ik deze dans van je? Je weet toch: It takes two to tango.

Menselijk leiderschap

De tijd van bullebakken en dictatoriale leiders ligt gelukkig achter ons. Leiderschap vraagt tegenwoordig ook om rekening te houden met de menselijke factor. Noem het compassie, mededogen of humane oriëntatie*. Het bijbehorende gedrag bestaat uit empathie, vriendelijkheid, benaderbaarheid en attent zijn naar anderen.

Valkuil: teveel menselijkheid in combinatie met weinig moed betekent het risico om misbruikt te worden. Of inefficiënt leiderschap omdat het je aan moed ontbreekt om je sterk te maken voor de betere beslissing.  

Moedig leiderschap

Naast de al genoemde menselijkheid is het ook belangrijk dat je als leider lastige beslissingen durft te nemen. Je bent tenslotte eindverantwoordelijk voor de prestaties. Naast een heldere missie vraagt dat om assertiviteit, opkomen voor jezelf en impopulaire beslissingen te durven nemen. Omdat je het belang van de organisatie boven dat van individuen durft te plaatsen.

Valkuil: teveel moed maakt je mogelijk kil, agressief of onverschillig. Dat is slecht voor je imago en heeft negatieve effecten op vertrouwen, respect en betrokkenheid. Een belemmering voor een optimale samenwerking dus.

Balans in leiderschap

Laat ik je met een praktijkvoorbeeld meenemen hoe die tango tussen moed en menselijkheid verloopt. Nog voor ik Use Your Talents startte, was ik werkzaam als directeur van een grote commercieel zakelijke dienstverlener. De prestaties van een van mijn kaderleden waren al een tijd ondermaats. Ik weet nog goed hoe ik me voelde; een ware mix van emoties. Enerzijds kon ik niet anders dan het gesprek aangaan, want dat was ik mezelf, het bedrijf en de andere medewerkers verplicht. Maar ik voelde ook de behoefte om menselijkheid en begrip te tonen uit respect voor de moeilijke omstandigheden die in haar privéleven speelde.

Als leidinggevende is dat lastig balanceren. Want je weet dat juist de balans tussen moed en menselijkheid het meest bevredigende resultaat oplevert. In dit voorbeeld liep dat goed af. In een gesprek had zij de moed te erkennen dat haar prestaties achterbleven. Ze was oprecht gemotiveerd om het tij te keren. Ze ervaarde het als een opluchting dat ik het onderwerp bespreekbaar maakte en was dankbaar voor de extra ondersteuning die ze kreeg aangeboden.

Een heldere korte termijnplanning met prioriteiten en regelmatige feedbackgesprekken voor een bepaalde periode hielpen haar haar focus weer terug te leggen op haar werk. Niet alleen haar prestaties waren in no-time weer op niveau. Ook onze relatie was hechter geworden.

Waar sta jij op de schaal tussen moed en menselijkheid?

Om de perfecte balans te vinden is het dus van belang om jezelf goed te kennen. Ben je van nature moedig of loop je juist over van compassie? Uiteraard is het vinden van de juiste balans een continu proces, waarbij het belangrijk is dat je openstaat voor groei en feedback. Deze 4 manieren helpen je om te achterhalen waar je natuurlijke positie is op de schaal van menselijkheid en moed.

 1. Zelfevaluatie. Let op je gedrag in verschillende situaties en probeer daarmee vast te stellen welk gedrag je het makkelijkste afgaat.
 2. Feedback vragen. Informeer bij collega’s of vrienden naar hun visie op jouw leiderschapsstijl. Vraag actief door op je vermogen om empathie te tonen, open te staan voor anderen, assertief te zijn en moeilijke beslissingen te nemen.
 3. 360-graden feedback. Ook dit feedbackproces, waarbij je stakeholders om feedback vraagt, levert vaak waardevolle inzichten op. Juist omdat de feedback vanuit verschillende perspectieven komt.
 4. Persoonlijk Ontwikkelplan. In je plan identificeer je specifieke doelen om jezelf verder in te ontwikkelen. Met training en/of coaching breng je beide leiderschapsvaardigheden in evenwicht.

5 tips om je menselijkheid te vergroten

 • Neem de tijd om naar anderen te luisteren. Zo leer je hun perspectieven te begrijpen en toon je belangstelling. Luister zonder vooroordelen en leef je in in hun gevoelens en ervaringen.
 • Wees vriendelijk en behulpzaam tegenover anderen, zelfs in kleine gebaren. Toon begrip en mededogen voor hun uitdagingen en successen.
 • Laat je ware zelf zien en wees eerlijk in je communicatie en interacties. Wees niet bang om je kwetsbaarheden te tonen en echt te zijn.
 • Investeer in het opbouwen van betekenisvolle relaties met anderen. Neem de tijd om verbinding te maken, interesse te tonen in hun leven en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is.
 • Neem regelmatig de tijd om te reflecteren op je eigen gedrag en de impact ervan op anderen. Streef naar persoonlijke groei en blijf leren en evolueren als mens.

5 tips om je moed te vergroten

 • Daag jezelf uit om nieuwe ervaringen aan te gaan en dingen te doen die je eng of ongemakkelijk vindt. Dit helpt je om je angst te overwinnen en je moed te vergroten.
 • Sta achter je overtuigingen en wees bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je acties en beslissingen. Dit omvat ook het erkennen van fouten en bereid zijn om te leren en te groeien.
 • Werk aan het opbouwen van zelfvertrouwen door positief taalgebruik en het herkennen van je sterke punten. Dit zal je helpen om assertief en moedig te zijn in verschillende situaties.
 • Omarm angst en tegenslagen als leerkansen. Sta jezelf toe om te falen en leer ervan, zodat je sterker en veerkrachtiger kunt worden.
 • Omring jezelf met moedige mensen: Zoek inspiratie bij anderen die moedig zijn en durf hebben. Hun voorbeeldgedrag moedigt aan je eigen moed te vergroten en uitdagingen aan te gaan.

Conclusie

Menselijkheid en compassie zijn belangrijk in leiderschap, net als moed. Het is mijn overtuiging dat alleen een goede dynamiek tussen de twee eigenschappen leidt tot effectief leiderschap. Dat vraagt om een ijzersterk fundament van zelfkennis en zelfvertrouwen. Een heldere visie en een goed besef van je waarden. Zodat je ook vierkant achter je eigen beslissingen blijft staan want dat scheelt je slapeloze nachten! Als je daarmee aan de slag wilt gaan, kijk dan eens bij onze 5-daagse opleiding Effectief & Talentgericht Leiderschap.

We maken met elkaar een fijnere wereld als ook leiders erkennen kwetsbaar te zijn en beseffen dat het tonen van empathie óók sterk en effectief is. Net als de moed om te kiezen voor de beste oplossing die het grotere belang dient. Want als je dat inzicht eenmaal hebt, hoeft het een het ander niet meer volledig uit te sluiten. Dan ontstaat dat adembenemend samenspel van geven en nemen in een perfecte harmonische balans, zoals de dynamische tango.

Kun je ondersteuning gebruiken bij je ontwikkeling als effectief leider? Loop je telkens tegen dezelfde worstelingen aan? Neem gewoon eens contact met ons op. We zijn oprecht geïnteresseerd in jouw ontwikkeling en helpen je graag met de transitie naar the next level.

📖 (Her)leestip
De bestsellers van Brené Brown zoals “De kracht van kwetsbaarheid” en “Durf te leiden” zijn fijne inspiratiebronnen over dit onderwerp.

*Bron: humane oriëntatie (of compassionateness) House et al., 2002; Seco & Lopez, 2014