Vijftig Tinten Wijs

Haal het maximale uit junior en senior Talent

De komende jaren zullen we gaan merken dat het aandeel vijftigplussers binnen organisaties toeneemt. Een uitstekende ontwikkeling! Want meer senioriteit binnen organisaties levert tal van mogelijkheden op. Wat te denken van het beter inzetten van deze grote hoeveelheid kennis en ervaring? Of tegenhang bieden aan onze “snelle” maatschappij door middel van een grondige en gedegen aanpak?

Babyboomer

Babyboomers (de huidige 50+ers) zijn stabiele en loyale krachten binnen organisaties met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ondanks dat hun werktempo over het algemeen niet zo hoog meer is als die van de jongste twee generaties, leveren zij een sterke inhoudelijke bijdrage op basis van hun ruime (levens)ervaring. De babyboomers zijn meestal goed in het leggen van contacten tussen de werkvloer en het management. Ze werken graag samen, zijn politiek handig en realistisch. Dit, samen met hun relativeringsvermogen, maakt hen uitermate geschikt voor coachende adviesrollen en strategische posities!

Digitale Generatie

De digitale generatie (de huidige innovatieve 20+ers) groeit op in een ‘24/7’ maatschappij. Zij zijn vlot in het leggen van contacten en hun tempo van informatieverwerking ligt hoog. Ze zijn grenzeloos actief, echte multi-taskers en razendsnel in het vinden en filteren van informatie. (Al betekent dat soms dat deze informatie oppervlakkig wordt verwerkt). De digitale generatie vindt het leuk om samen te werken en zijn net als Babyboomers behulpzaam en vriendelijk. Het zijn dan ook goede teamspelers!

Multi – Generatie teams

Hoe zorg je nu voor het maximaal inzetten van al deze talenten, ook van de tussenliggende X generatie? Allereerst: Omarm de kracht van de verschillen! Voorwaarde van goed generatiemanagement is het rekening houden met de behoeften, ambities en talenten van medewerkers gecombineerd met de wensen van de organisatie. Door rekening te houden met de verschillen tussen de generaties (en dus hun referentiekaders) en deze te benoemen en te gebruiken kan er mooi samenspel ontstaan tussen junior en senior Talent.

Binden en Boeien van jong Talent

De komende jaren blijft het van groot belang om met het vertrek van senior Talent het schaarser wordende jong Talent te blijven binden en boeien. De nieuwe generatie wordt gemotiveerd door zelfontplooiing en wil zich blijvend ontwikkelen. Zij zijn over het algemeen nog niet zo zeker van zichzelf en hebben behoefte aan concrete, opbouwende feedback. Wil je deze groep binden en boeien dan zijn aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en plezier in het werk belangrijk elementen.

Mentor – Programma

Een effectieve aanpak hierbij is, om met een Mentor Programma, senior Talent te benutten om junior Talent te laten groeien. Hierbij worden senior Talenten getraind in goed Mentorschap middels “de Kaders van Coaching” en worden zij intensief begeleid bij het vervullen van hun rol als Mentor. Op deze manier worden aanwezige Talenten binnen de eigen organisatie optimaal ingezet. Wijs toch? Blijf Kijken in Kansen!