Ben jij een Linker- of Rechter Denker?

Eerder schreef ik al over de linker- en rechterhersenhelft theorie. Als je deze theorie zou volgen, dan zou je kunnen stellen dat jouw communicatievoorkeursstijl bepalend is voor je hele doen en laten. Als je weet wat jouw voorkeursgedrag is, kun je daar ook rekening mee houden bij het ontwikkelen van jouw unieke talenten. Even een opfrissertje.

De linkerhersenhelft: ratio

De linkerhelft van onze hersenen (vanuit je zelf gezien links) zou verantwoordelijk zijn voor ons ratio en wordt bij voorkeur gebruikt door de gestructureerde denkers. Dit zou de leiding voeren over ons analytische, cijfermatige vermogen. Het denken in oorzaak en gevolg, in structuur en oplossingen. Hier wordt een snelle route afgelegd door te ordenen, selecteren, schrappen en beoordelen.

De rechterhersenhelft: emotie

De rechterhelft zou onder andere verantwoordelijk voor onze creativiteit en emotie en wordt makkelijk ingezet door de associatieve, vrije denkers. Het denken in alternatieven, denken in diversiteit en zo nieuwe ideeën laten ontstaan.

Samenwerking tussen links en rechts

Zo zwart-wit als het hierboven is gesteld, werkt het natuurlijk niet. De linker- en rechterhersenhelft werken uitermate goed samen! Voor het schrijven van een fictieroman kun je fantastische ideeën hebben maar als je het niet om weet te zetten tot een gestructureerd verhaal, blijft het een chaotisch geheel.

Links en rechts in een groter geheel

Het wordt pas écht leuk als je mensen met verschillende voorkeursstijlen laat samenwerken. In een samenwerking met verschillende aanvliegroutes en uitgangspunten kunnen de meest fantastische concepten ontstaan. De een komt met het idee, de ander vult aan en there is where the magic happens!

Opposites attract?

Tegenpolen trekken elkaar aan en mensen met tegengestelde eigenschappen kunnen elkaar enorm bewonderen om de talenten die zij zelf niet bezitten. Maar die aantrekkingskracht geldt in samenwerking niet altijd. Sterker nog: als je je niet bewust bent van de verschillen onderling dan kunnen deze eigenschappen juist leiden tot een hoop irritatie, onbegrip en frustratie… Dan kan attract veranderen in attack.

Van voor naar achter, van links naar rechts

Tot nu toe hadden we het over de linker- en rechterhersenhelft. In de theorie van Jung gaat hij uit van introverte en extraverte persoonlijkheden, en daarnaast  over het verschil in mens- en taakgericht zijn. Op deze manier krijg je inzicht in vier verschillende communicatievoorkeurstijlen.

Nu wordt het pas echt interessant! Met dit uitgangspunt speel ik regelmatig met groepen mensen tijdens een programma de Levende Hersentest. Deze activiteit is een leuk middel om op een speelse manier bepaalde groepsprocessen bloot te leggen en de unieke talenten en het voorkeursgedrag van mensen in kaart te brengen. Zo krijgt de groep inzicht in elkaars voorkeursstijl en of je eerder een Voeler, een Weter, een Denker of een Doener bent.

We passen deze test regelmatig toe bij management- en teamcoaching omdat het eventuele knelpunten in de samenwerking blootlegt en vooral inzicht geeft in de kansen!

Functioneel inzetten van eigenschappen

We schakelen overigens continu tussen de beide hersenhelften en het is situationeel bepalend wanneer welk deel aan zet is. Het kan goed zijn dat iemand die linksdominant is óók creatief kan zijn!  Inzicht hebben in jouw talent en voorkeursstijl en kan bijzonder handig zijn bij jouw persoonlijke ontwikkeling.

Master Your Mission

Heb jij je talenten nog niet helder? Dat is zonde. Door bewust met je Talent aan de slag te gaan, kun je jouw Talent inzetten voor het bereiken van je persoonlijke of zakelijke missie.

Ik heb me gespecialiseerd in Talentgericht leidinggeven, Talentmanagement en Talentontwikkeling. UseYourTalents heeft daar verschillende tools voor ontworpen die worden gebruikt bij intensieve coachsessies en bij incompany groepstrainingen.

Omdat ik vaak de vraag krijg van mensen in mijn netwerk of het mogelijk is om een open training te volgen, geef ik dit jaar op 28 maart 2019 éénmalig een Masterclass waarbij Talentontwikkeling centraal staat: Master Your Mission.

Voor wie is de Masterclass bedoeld?

  • Iedereen die (nog) niet kan benoemen waar hij supergoed in is. En die daarom ook niet weet hoe zijn of haar Talent bijdraagt aan het bereiken van je persoonlijke of zakelijke Missie.
  • Ondernemers en zelfstandig professionals die zich niet bewust zijn van hun unieke kwaliteiten, waardoor ze niet het maximale uit hun bedrijf en klantcontact halen.
  • Managers en werknemers die weer passie willen voelen en hun werk zo willen invullen dat dit aansluit op hun Missie en Talent.
  • Iedereen die inzicht wil krijgen in het eigen potentieel en handvatten wil ontvangen hoe je je optimaal kan ontwikkelen.

Meer weten?

Hier lees je alles over Master Your Mission